Det er de få, der styrer de mange til at skabe balladen…!

Af
Af Jørgen Petersen

Kære læser! Som så mange andre steder er der i Køge Kommune også en del ballade blandt de unge.
Hvor det måske før i tiden var mere sporadisk med uenighed mellem to personer, der så kunne finde på at uddele lidt øretæver til hinanden, så er det i dag mere organiseret i bander.
Der er bander af rockere, bander af indvandrere, bander af piger, bander af små-drenge o.s.v., o.s.v.
Fælles for dem alle er, at enten er du udenfor – eller også er du indenfor, og så har du har indordne dig under et vist hierarki .
Hvorfor det er sådan i øjeblikket skal jeg ikke gøre mig klog på, men som vi ser det i Køge – og flere andre steder – så opstår det typisk i visse boligområder.
Og så man desværre sige, at de enkelte kommuner ligger som de selv har redt! Årsagen er nemlig meget simpel – bandekriminalitet opstår meget ofte som et resultat af en forfejlet boligpolitik i de enkelte kommuner. Hvorfor skal sociale byggerier samles i store klumper?
Selvfølgelig kan man sige, at så er kriminaliteten samlet et sted – men alligevel er man så medvirkende til, at der opstår bander. Både internt i de enkelte bebyggelser, men så absolut også overfor omverdenen, når de unge samler sig mod "alle de andre". Men er de unge så umulige alle sammen..?
Nej! – For det er de få, der styrer de mange, og det har Køge Kommune heldigvis godt styr på, og så er der den såkaldte "lillebror-effekt", hvor det gælder om at få stoppet de helt unge INDEN de overhovedet begynder at tænke på, at blive optaget i en bande.
Derfor har Midt- og Vestsjællands Politi og Køge Kommune nu taget initiativ til at oprette et såkaldt "banderåd", der både skal stoppe den voksende kriminalitet og de begyndende bandedannelser. Det er et rigtig godt initiativ!
Der er ikke de store udfordringer i at "fange" kriminelle, få dem dømt og lade dem afsone en eller anden dom. Det er der faktisk lærebøger omkring.
Det er meget vigtigere at få forebygget i dette tilfælde. De unge "ballademagere" skaber utryghed omkring sig – men fakta er nok også, at de selv lever en utryg tilværelse!
Kan vi i fællesskab – og det er os alle i kommunen - få skabt et tillidsforhold og en mening i hverdagen, så vil meget være nået. "Banderådet" vil udover politi og kommune bestå af repræsentanter fra lokale foreninger – herunder også beboerforeninger/boligselskaber – invandreforeninger og fædregrupper.
Det er samtidig et supplement til det store arbejde, der i forvejen ydes af SSP Køge, der er samarbejdet mellem skoler, socialforvaltning og politi.
Kan vi så også få forældrene og hjemmet til at yde en indsats, så er vi godt på vej, men kommunen skal tænke over de opståede problemer i den fremtidige boligpolitik.

Med på klimaholdet

CO2-udslippet har næppe tidligere haft så meget fokus som i år, hvor Danmark er vært for klimatopmødet.
Det er helt fint – for vi skal da tænke på, hvad vi efterlader til vore børn og børnebørn.
Nu er Køge Kommune også hoppet med på klimaholdet, og det betyder, at man sætter ekstra fokus på energibesparelser – varme og el – i de kommunale bygninger og køretøjer.
Både i 2009 og 2010 er der afsat 10 millioner kroner til at spare på energien i kommunen.
Forhåbentlig bliver de forvaltet så godt, at pengene på længere sigt tjener sig hjem, samtidig med, at vi får et renere miljø.
CO2 skal ned med 2% om året, el-forbruget skal ned med 7% om året i de kommende 5 år.
På den måde får vi knækket kurven – det er et godt initiativ!
- rigtig go" weekend!

Publiceret 19 June 2009 10:30