(Colourbox).

(Colourbox).

Et godt beredskab gjorde en forskel i Greve

Det kraftige regnvejr over Danmark torsdag og fredag i sidste uge gav 100 mm nedbør i Greve. På trods af de store vandmængder lykkedes det at have kontrol med situationen. Og det skyldes god forberedelse, konstant overvågning og gode beredskabsplaner.

Af
Per Møller

DMI varslede torsdag den 11. juni om nedbør på cirka 40 mm og storm med relativ lav vandstand i Køge Bugt.
Derfor gik Forsyningsvirksomheden i gang med at gøre regnvands- og vandløbssystemer klar til at tage imod nedbøren. Mobile pumper blev kørt frem og lageret med sandsække efterset.
I de sidste tre uger var samtlige vandløb blevet gået igennem, og der var fjernet store mængder grene og andet materiale.
Siden oversvømmelserne i 2007 er måleprogrammet, som er en del af klimatilpasningen, blevet betydeligt forøget.
- De mange målestationer overalt i kommunen betyder, at vi online kan følge udviklingen i systemerne, efterhånden som regnen falder. Vi kan se, hvor meget vand, der løber i vandløbene, og hvor vandet står højt, fortæller formand for Teknik- & Miljøudvalget Henrik Gliese Pedersen.
- Er der ved at opstå et problem rykker Forsyningsvirksomheden ud og iværksætter det planlagte beredskab. I Greve Landsby, for eksempel, var vandløbet begyndt at løbe over sine bredder. Det blev stoppet ved at holde vandet tilbage ved Tune Landboskole.
Der var under regnvejret og flere døgn efter et stort pres på spildevandssystemet.
Situationen blev fulgt online på de store pumpestationer og indsatsen blev prioriteret.
Borgerne i Greve kommune har siden marts kunnet tilmelde sig en SMS-service, der advarer om risiko for oversvømmelser af terræn eller kældre.
Hvis det vurderes, at situationen ikke kan kontrolleres, sendes der en SMS.
Det blev heldigvis ikke nødvendigt at sende SMS-information denne gang.
- Det er glædeligt, at vi begynder at høste frugterne af den store indsats imod oversvømmelser; men vi er stadig sårbare. Derfor skal vi heller ikke slække på tempoet nu, men fortsætte den planlagte indsats de næste 12 til 14 år, slutter Henrik Gliese Pedersen.

Publiceret 19 June 2009 15:45