(Colourbox).

(Colourbox).

KøgeBibliotekerne sætter fokus på klimaet

Af
Per Møller

Alle taler om klimaet, og nogle er måske ved at have fået nok af at høre om det, men vi kommer ikke uden om, at vi på en eller anden måde er nødt til at beskæftige os med det.
KøgeBibliotekerne har i 2009 – frem mod klimatopmødet i København – valgt at sætte ekstra fokus på oplysning om klimaproblematikken, og hvad vi som aktive borgere hver især kan gøre for at mindske problemerne.
- Bibliotekerne har erfaring med at levere oplysning om aktuelle emner både til interesserede borgere generelt og til børnenes og de unges mange skoleopgaver, og specielt på det sidste område har der i det seneste år naturligt nok været en større efterspørgsel efter materiale på klimaområdet. KøgeBibliotekerne har da også indkøbt en meget stor del af de mange bøger og film, der er kommet om emnet i den seneste tid, ligesom personalet meget gerne hjælper med at finde relevant materiale på Internettet, oplyser bibliotekar Kit Ellermann fra KøgeBibliotekerne..

Flere spændende arrangementer

Hen over året vil der i de forskellige afdelinger blive afholdt foredrag eller andre former for arrangementer med klimarelateret indhold – nogle med overordnet oplysning om klimaproblematikken, andre med rent praktisk indhold som f.eks. hvordan man energioptimerer sin bolig.
Flere arrangementer har allerede fundet sted, andre følger til efteråret.
Her kan man f.eks. glæde sig til november, hvor meteorologen Jesper Theilgaard på Herfølge Bibliotek vil fortælle om klimaændringer.

Klimatavler

Flere af KøgeBibliotekernes afdelinger har oprettet "klimatavler", hvor man kan læse om klimadebatten og få aktuelle CO2-sparetips til gavn for både klimaet og pengepungen, ligesom bibliotekets hjemmeside www.koegebib.dk vil blive inddraget til at sætte fokus på området. For at "feje for egen dør" og helt i tråd med, at Køge kommune nu har valgt at blive klima-kommune, har KøgeBibliotekerne for nylig indledt en intern konkurrence, hvor afdelingerne indbyrdes kappes om at spare på energien.
Det har givet øget fokus på sparepærer og stand-by-strøm, og der bliver efterhånden luget ud i de dårlige el-vaner.
- Derfor håber bibliotekspersonalet også, at brugerne vil bære over med det, hvis ikke samtlige pc'er er tændt, lige når biblioteket åbner. Publikum vil på klimatavlerne uge for uge kunne følge med i det lokale biblioteks spareresultater, og personalet tager gerne imod gode råd i den forbindelse, siger Kit Ellermann.

Publiceret 19 June 2009 16:45