(Colourbox).

(Colourbox).

Region Sjælland støtter med 3 mio. kr. til at uddanne flere unge

Af
Per Møller

Flere unge i Region Sjælland skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
Derfor støtter Region Sjælland 10 spændende uddannelsesprojekter med 3 millioner kroner.
Projekterne skal inspirere unge til at blive i uddannelse ved at uddannelsesinstitutionerne udvikler nye undervisningstilbud, afprøver nye læringsformer og styrker uddannelsesvejledning og det sociale og faglige sammenhold.
- Vi er i Region Sjælland meget begejstrede for de mange gode ideer og initiativer på uddannelsesområdet, som skal bidrage til at flere unge får en ungdomsuddannelse. Vi er specielt spændte på de projekter, hvor uddannelsesinstitutioner samarbejder på tværs af uddannelser og kommuner om at udvikle relevante uddannelser til regionens unge, siger Regionsrådsformand Kristian Ebbensgaard.
Der er også en række projekter, som udvikler nyt undervisningsmateriale og afprøver nye undervisningsformer med udgangspunkt i de unges baggrund.

Fundamentet lægges

I Region Sjælland er der et særligt behov for at få flere til at tage en ungdomsuddannelse, da det er her fundamentet for videre uddannelse lægges.
- Der er mange unge i regionen, som kommer fra familier, hvor der ikke er tradition for at tage en gymnasial uddannelse. Derfor er det rigtig spændende at flere af projekterne udvikler nye metoder til at støtte disse elever, siger Kristian Ebbensgaard.

Regionsformand Kristian Ebbensgaard. (Pressefoto).

Regionsformand Kristian Ebbensgaard. (Pressefoto).

Eksempler på projekter

Eksempler på fremtidige projekter er bl.a. Næstved Gymnasium opretter en Master Class, som giver de mest talentfulde og naturvidenskabeligt interesserede elever et nyt og udfordrende tilbud.
Der skabes en erhvervsgrundklasse for unge, som er i risikogruppen for ikke at kunne få adgang til hverken job eller uddannelse på grund af dårlige folkeskoleerfaringer.
EUC Nordvestsjælland i samarbejde med Odsherred kommune og Nordvestsjællands produktionsskole, har taget initiativ til projektet.
Køge Handelsskole har fået støtte til et projekt, hvor gymnasieelever får innovative kompetencer i samarbejde med gymnasier i Sverige og Tyskland, med den grundidé, at innovation opstår i krydsfeltet mellem forskelligheder.
I Roskilde kan tosprogede elever på VUC deltage i et forberedelseskursus inden for velfærdsuddannelsesområderne.
Region Sjælland vil samle erfaringer fra projekterne i en konference planlagt i efteråret 2010.

Publiceret 19 June 2009 13:15