Dykker med stor blok fra linieskibet Dannebroge, som eksploderede ud for Køge i 1710. (Foto: Køge Museum).

Dykker med stor blok fra linieskibet Dannebroge, som eksploderede ud for Køge i 1710. (Foto: Køge Museum).

Særudstilling på Køge Museum om havets kulturarv

Udstillingen åbnes fredag den 19. juni af Piet van Deurs og kan ses frem til og med den 28. februar 2010.

Af
Per Møller

HISTORIE : Fredag den 19. juni kl. 15.00 åbner Køge Museum en særudstilling om den del af kulturarven, som i dag er skjult under havets overflade.
Udstillingen åbnes af en af landets store formidlere af kulturhistorie Piet van Deurs, og den vil kunne ses på museet til og med den 28. februar næste år.
Søndag den 21. juni kl. 14.00 vil museets direktør Flemming Rieck vise rundt i udstillingen. "Havet sletter ikke spor" er en bred kulturhistorisk fortælling om, hvad der gemmer sig på bunden af farvandene ud for Køge og Stevns.
Under havoverfladen findes en stille men meget spændende verden. Her har opmærksomme dykkere opdaget adskillige spor efter vores forfædre, og fiskere og råstofindvindere har bragt genstande fra havbunden op til overfladen.
Nogle af disse kulturlevn vidner om havet som transportvej og næringskilde, andre kan belyse havet som krigsskueplads, og atter andre ligger i dag på havbunden som følge af forandringer i forholdet mellem hav og land pga. klimaændringer.
For at fravriste materialet på havbunden de oplysninger, som kan berige vores historie, må der som oftest indsættes dykkende arkæologer eller historikere.
Det er deres mål at tolke de fund og sammenhænge, som undersøges eller registreres på havbunden. "Havet sletter ikke spor" skal illustrere, de store muligheder der er for at belyse vores fælles historie, som den våde kulturarv rummer.
Vi kan blot vise "toppen af isbjerget" – resten er stadig uudforsket.

Udstillingens temaer

Det sunkne landskab : Ved brug af knogler, som er fremkommet ved sand- og ralsugning i bugten, og som er lånt på Zoologisk Museum, illustreres historien om fortidens havstigninger og det fossile landskab, som i dag befinder sig på havbunden. (Irsk kæmpehjort, rensdyr, kronhjort, urokse, gejrfugl m.v.).
Stenalder på havbunden : Ved Strandskoven syd for Køge er der gennem årene opsamlet store mængder flintoldsager fra en submarin boplads. Denne kan dateres til Kongemosekultur. Endnu ældre er et mandskranium fra Køge Sønakke, som er fremkommet ved ralgravning, og som må stamme fra en grav fra Maglemosekultur. Kraniet er dateret til ca. 6000 fKr.
Middelalderens havn : I 1895 blev der udgravet et vrag i Køge Havn. Vraget indeholdt messingskåle, perlekæder, rester af tønder med bomærker mv., og fundet illustrerer handel og søfart i perioden.
Ved oprensning i havnen er der ligeledes fremkommet et stokkehåndtag med indskåret mandsmaske fra vikingetid, ligesom tre middelalderlige tinkander er fundet ved uddybning. De to søslag (Niels Juel og Ivar Huitfeldt) er kun kort beskrevet, da de vil være kærnen i næste års særudstilling.
Derimod vil der blive berettet og vist undervandsoptagelser af den svenske skærgårdsfregat Birger Jarl, som forliste ud for Stevns i 1809.
Birger Jarl ligger på 26meters dybde, og alle kanoner, rapperter m.v. er stadig bevaret på skibet. Herefter følger beretningen om stormfloden i 1872.
Dette emne illustreres ved brug af et meget fornemt oliemaleri udført af Holger Drachmann, som Køge Museum har lånt af en privatmand i Århus, og som viser skibe i havsnød ud for Køge Havn.
Til supplement har museet også lånt en søkikkert i Svendborg – denne kikkert blev givet af en norsk kaptajn i taknemmelighed over, at en dansk familie havde hjulpet ham og hans besætning i flere uger efter, at hans fartøj var forlist i bugten ud for Jersie.
Det nyeste skib, som behandles i udstillingen, er den firemastede barkentine Baltic, som sank ud for Strøby Egede med en last af kugleflint i 1939.
Også herfra vises der undervandsvideo.


Tegning af indsejlingen til Køge Havn med et strandet skib efter Stormfloden i 1872. (Ill. Køge Museum).

Tegning af indsejlingen til Køge Havn med et strandet skib efter Stormfloden i 1872. (Ill. Køge Museum).

Publiceret 19 June 2009 06:30