Trygheden skal tilbage i de store boligafdelinger i Køge

Manglende tilbud til børn og unge i Køge kommune skaber dårligt bomiljø i de store boligafdelinger i kommunen.
På initiativ af Ellemarken har de fire store boligafdelinger, Søparken, Hastrupparken, Karlemoseparken og Ellemarken indledt et samarbejde for at bedre børn og unges vilkår, som lader noget tilbage at ønske.
De børn og unge, der ikke deltager i foreningsarbejde i de etablerede sportsforeningers tilbud, har desværre ingen steder at gå hen eller henvende sig.
De kommunale tilbud er ikke tilstrækkelige efter lukning af flere ungdomsklubber i kommunen - det skaber stor utryghed i de store boligafdelinger.
Det betyder, at der bliver endnu flere utilpassede unge i vore områder.
Køge kommune har fralagt sig ansvaret for ovenstående unge og lade beboerdemokratiet overtage den kommunale opgave.
Afdelingsbestyrelserne i de forskellige store boligselskaber bruger rigtig meget tid og mange af lejernes penge på bl.a. hærværk.
Med ca. 7.500 af kommunens indbyggere i ryggen vil afdelingsbestyrelserne have sat en ny dagsorden.
Trygheden skal tilbage i de store boligafdelinger og dette sker kun med Køge kommunes aktive deltagelse.

Publiceret 19 June 2009 14:45