Vandet fra Lille Skensved Vandværk skal indtil anden melding er bragt, koges. (Colourbox).

Vandet fra Lille Skensved Vandværk skal indtil anden melding er bragt, koges. (Colourbox).

Forurenet vand fra Ll. Skensved Vandværk

Ll. Skensved Vandværk ved Køge anbefaler borgere i hele dets forsyningsområde at koge vandet, da der er fundet coliforme og E. Coli-bakterier i vandet fra vandværket. Forureningskilden er endnu ikke fundet.

Af
Per Møller

Godt 800 husstande i Ll. Skensved ved Køge skal indtil videre koge alt vand, der skal drikkes eller bruges til madlavning.
Prøver fra det lokale vandværk, Ll. Skensved Vandværk, har vist, at hele ledningssystemet er forurenet med coliforme og E. Coli-bakterier, og at man derfor kan risikere at blive syg ved at drikke vand direkte fra hanen.
Borgerne i forsyningsområdet fik fredag direkte besked om kogeanbefalingen via løbesedler straks efter, at en rutinemæssig stikprøve hos en enkelt forbruger viste tegn på forurening.
Køge Kommune valgte i samråd med embedslægen og Fødevareregion Øst at udstede en generel kogeanbefaling, mens der blev fulgt op med supplerende prøver.
Disse prøver bekræftede lørdag eftermiddag, at der var tale om forurening af hele ledningssystemet hos Ll. Skensved Vandværk.
- Vi ved endnu ikke, hvordan forureningen er sket. Køge Kommune har sammen med embedslægen og vandværket iværksat en række undersøgelser, der i løbet af de nærmeste dage skal afdække kilden til forureningen, fortæller afdelingschef i Køge kommune, Bjarne Bringedal Svendsen.
Indtil forureningskilden er fundet, skal borgerne fortsætte med at koge deres vand.

Publiceret 20 June 2009 22:30