Der skal gang i hjulene igen! (Pressefoto).

Der skal gang i hjulene igen! (Pressefoto).

Renoveringspuljen virker som den skal

Ny undersøgelse viser, at renoveringspuljen har haft stor indflydelse på danskernes beslutninger om at gennemføre boligforbedringer.

Af
Af Peter Buch

RENOVERINGSPULJEN: Over 100.000 husstande får tilskud til projekter. 70 pct. af projekterne gennemføres tidligere end planlagt eller sættes i gang pga. puljen. 81 pct. af projekterne vil medføre energibesparelser. Puljen forventes i alt at støtte renoveringsprojekter svarende til mindst 6 mia. kr.
Økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen:
- Jeg er meget tilfreds med de nye tal, der viser, at renoveringspuljen virker, som den skal. Mange boligprojekter bliver fremrykket, og helt nye projekter bliver sat i gang.
- En anden positiv effekt ved puljen er, at den bidrager til energibesparelser. Hele 64 pct. af projekterne igangsættes for at spare på energien, og 81 pct. siger, at energiforbruget vil falde som følge af renoveringen. Hensigten med renoveringspuljen er at styrke beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren og samtidig skabe et incitament til energibesparelse.

Lever op til forventningerne

Den nye undersøgelse viser, at ordningen lever op til forventningerne: 70 pct. af projekterne er besluttet eller fremrykket som følge af renoveringspuljen.
En fjerdedel af de planlagte projekter er blevet udvidet pga. puljen. For 64 pct. har bevæggrunden for at søge tilskud været energibesparelser, og hele 81 pct. tilkendegiver, at renoveringen vil medføre energibesparelser.
Erhvervs- og Byggestyrelsen, der administrerer renoveringspuljen, har nu givet tilskud til projekter, som i alt udgør ca. 3,2 mia. kr. kroner. Disse penge er derfor allerede ude at arbejde i samfundet. Alle ansøgere forventes at have fået deres sag behandlet inden udgangen af juni måned.
Når alle tilsagn er givet, vil der være sat gang i nye projekter svarende til i alt mindst 6 mia. kr. Undersøgelsen er lavet af Capacent for Erhvervs- og Byggestyrelsen. 600 tilskudsmodtagere er blevet interviewet.

Publiceret 20 June 2009 15:15