Kenneth Flex. (Foto: Privat).

Kenneth Flex. (Foto: Privat).

Tæt samarbejde omkring "Uddannelse Til Alle"

Af
Per Møller

UUV Center på Strandpromenaden 5 i Køge dannede fredag rammen om et vejledertræf arrangeret af UUV Køge Bugt - Greve, Solrød, Køge og Stevns.
- Køge kommune har vedtaget, at uddannelse har første prioritet, når en kommunal instans møder en unge, sagde direktør Kenneth Flex, fra social- og arbejdsmarkeds-forvaltningen som indledning til mødet.
Udsagnet er taget fra den handleplan, som byrådet vedtog sidst i maj og som er suppleret med 25 initiativer, som grupper på tværs af kommunale forvaltninger og lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner har foreslået.
Kenneth Flex fortsatte med at pege på den fare, der ligger i "at Uddannelse Til Alle (UTA) er et fællesprojekt mellem kommunen, folkeskole, ungdomsuddannelserne, produktionsskolerne og UUV (Ungdommens UddannelsesVejledning). Det fælles ansvar kan nemlig nemt gå hen og blive ingens ansvar."
- Men et fælles ansvar kan også blive det fælles projekt, den fælles udfordring, som vi i det lokale samarbejde løfter i flok. At vi sammen skaber et resultat i Køge Bugt området, der viser, at vi sammen kan gøre en forskel. Jeg kan mærke på stemningen, at vi følger den sidste vej, sagde Kenneth Flex og pointerede, at uddannelse er en vigtig nøgle til fremtidens arbejdsmarked for alle unge, og at en veluddannet ungdom er forudsætningen for, at Køge Bugt området kan klare sig godt i den globale verden.

45 fremmødte

Der var mødt 45 vejledere frem til det første vejledertræf, som er udsprunget af UTA projektet i Køge.
Vejlederne repræsenterede 10 forskellige uddannelses- og vejledningsinstitutioner i Køge Bugt området, og der blev talt på kryds og tværs, samtidig med, at det gensidige kendskab til hinandens institutioner blev udviklet.
Skoleleder Lone Svarre Petersen fortalte om samarbejdet i den UTA projektgruppen, hun havde været leder af. Gruppen havde fokus på overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelserne og på mindskelse af frafaldet.
Hun undrede sig over, hvor lidt kendskab, man havde til hinanden institutioner og opfordrede til, at vejledernetværket også blev udbygget til, at lærere på tværs af undervisningsinstitutioner kan få kendskab til hinanden og hinandens faglige undervisning.
- Det kendskab vil helt sikkert også medvirke til en bedre overgang fra skole til ungdomsuddannelse, sagde Lone Svarre Petersen.

Lone Svarre Petersen. (Foto. Privat).

Lone Svarre Petersen. (Foto. Privat).

Forslag til 25 lokale initiativer

Centerleder Mark Jensen, UUV, roste i sit indlæg byrådet i Køge, der enstemmigt havde vedtaget en handleplan med forslag til 25 lokale initiativer, der skal medvirke til, at Køge udvikler nye metoder, der skal medvirke til, at 85 % af en ungdomsårgang i 2010 og 95 % af en ungdomsårgang i 2015 gennemfører en ungdomsuddannelse.
Hele Køge Bugt området har en udfordring i, at der er 20 % af de unge, der ikke får en ungdomsuddannelse, og det er noget, vi skal arbejde for en ændring af frem mod 2015, sluttede Mark Jensen.
Afdelingsleder Anette Kjærager, UUV, styrede det efterfølgende arrangement, hvor vejledere på kryds og tværs blev sat til at gå i dialog om den lokale uddannelsesudfordring.
Det var første gang, der blev gennemført et Vejledertræf i Køge Bugt, men stemningen var bestemt til, at et lignende arrangement gennemføres til næste år, og at der i den mellemliggende periode blev taget initiativer på kryds og tværs mellem institutioner og vejledere.

Publiceret 20 June 2009 06:15