(Pressefoto).

(Pressefoto).

Falck:

Vær forsigtig ved Sankt Hansbålet

En række gode Falck-råd hjælper med at sikre, at det kun bliver hekse og bål, der futtes af på sankthansaften.

Af
Per Møller

Tirsdag den 23. juni vil der traditionen tro blive tændt tusindvis af Sankt Hansbål rundt om i landet.
Den ellers hyggelige begivenhed medfører hvert år ulykker og farlige situationer, som sagtens kunne være undgået, hvis der var tænkt på sikkerheden, inden bålet blev tændt.
For at undgå at bringe mennesker og dyr i fare samt at den åbne ild breder sig ukontrolleret til nærliggende bygninger, skove eller marker, er her syv gode råd fra Falck.

Før bålet tændes

1. Et bål skal altid placeres i forsvarlig afstand til omgivende ting, der kan brænde. Et sankthansbål skal placeres mindst 60 meter fra markafgrøder og 30 meter fra bygninger. Afstanden til bygninger med stråtag skal dog være mindst 200 meter. Husk, at kraftig vind kan få ilden til at blusse op og bære gnister og gløder langt omkring.
2. Det er vigtigt, at der i bålet ikke er fugle eller dyr, der har valgt at bruge bålet som skjulested. Det bedste råd er at flytte bålet eller at bygge det om så tæt på afbrændingstidspunktet som muligt. Mange dyr vil krybe længere ind i bålet, hvis man nøjes med at rode let rundt i det for i den bedste mening at skræmme dem væk.
3. Hav altid vand eller andet slukningsudstyr i nærheden, hvis ilden breder sig. Det er ligeledes en god idé at have en skovl ved hånden til at dæmpe gløderne langs bålets kant. Fugt eventuelt området omkring bålet, inden det antændes.

Selve afbrændingen

4. Undgå at bruge brandfarlige væsker, når du tænder bålet - brug i stedet avispapir.
5. Smid aldrig fyrværkeri på bålet. Det giver ukontrollerede situationer, hvor fyrværkeriet kan være årsag til, at gnister, småsten og kviste kastes uden for bålet.
6. Vær sikker på, at bålet er forsvarligt slukket, inden bålpladsen forlades – køl derfor ned med vand. Tildæk ikke de varme gløder med sand. Sandet holder på varmen, og det kan forvolde alvorlige forbrændinger dagen derpå, hvis personer eller dyr træder eller roder i det gloende sand.
7. Hvis uheldet er ude, så husk at brandsår behandles bedst og mest effektivt med koldt vand.

Publiceret 20 June 2009 16:30