Valgplakater bør være yt

Finn Buch Petersen (vores viceborgmester) foreslog i byrådet, at partierne i Køge Kommune undlader at opsætte valgplakater ved det kommende kommunevalg.
Forslaget var for det første begrundet med, at plakaternes informationsværdi er meget lille.
Det er jo oftest kun et ansigt - politikerens koryfæ - og et bogstav, og de er i virkeligheden værdiløse med hensyn til at oplyse om den pågældendes politiske synspunkter. For det andet er det et stort ressourcespild.
Det er jo skovene, der må holde for, både til fremstillingen af masonitpladerne og papirtrykket, også selvom der måske finder et vist genbrug sted i forhold til forrige og kommende valg.
For det tredje kan man for vælgernes vedkommende hævde, at det er et grimt indslag langs vejene og i bybilledet at se de mange plakater hængt op i en konkurrence, om hvem, der kom højest op på standerne og måske især, hvis der er mange ansigter af dem, man slet ikke vil stemme på.
Forslaget fra Demokratilisten fik tilslutning fra de små partier i salen og blev afvist af de større partier.
Blandt andet blev der sagt, at man kun kunne være tilfredse med at færre partier ville profilere sig på den måde med valgplakater, for så blev der plads til flere af dem, der fortsat ønskede ophængning.
Nu har de små partier aldrig så mange plakater som de store. Det har noget at gøre med økonomien, som for en stor dels vedkommende kommer fra kommunekassen, og med antallet af frivillige hænder.
Det har derimod intet at gøre med indholdet af den politik, de vil føre.
I Demokratilisten er vi blevet opmærksomme på endnu en begrundelse - og måske den vigtigste, for ikke at benytte valgplakater.
Valgplakater er nemlig hængt op for at tiltrække folks opmærksomhed.
Plakaterne har oftest stærke farver, symboler og ikke mindst et koryfæ, som ser direkte på beskueren.
Som beskuer føler man sig betragtet af den portrætterede, ligegyldigt fra hvilken retning man ser plakaten.
Valgplakaterne trækker med andre ord opmærksomheden væk fra lyssignaler, skiltning og medtrafikanter.
Det har man nu vist ved flere forsøg og direktøren for Rådet for Større Færdselssikkerhed Anders Rosbo er ikke i tvivl om, at plakatskoven kan give anledning til farlige situationer.
Demokratilisten er derfor endnu mere bestyrket i beslutningen om, at plakatophængning skal undlades.
Vores politik kan man finde på hjemmesiden www.demokratilisten.dk eller når man måske mødes med de opstillede kandidater på torve og ved butikker.

Publiceret 20 June 2009 12:00