40 ÅR

John Hatting fylder 40 år på onsdag den 24. juni. Fagforeningsformanden John Hatting har gang på gang slået på tromme for en mere resocialiserende og kriminalitetsforebyggende Kriminalforsorg, derunder været aktiv debattør særligt når retsfølelsen kritikløst af landspolitikere er blevet anvendt for hæve snart alverdens straframmer, fordi selv samme politikere ofte glemmer, at det samtidig betyder mere kriminalitet og flere ofre. Kriminalforsorgsforeningen holder til i lokaler på Kriminalforsorgens udslusningsinstitution Lysholmgård i Avedøre Landsby, hvor John Hatting samtidig er forstander. John Hatting kom i år 2000 til Kriminalforsorgen. Han er BA i European Social Work 1997 fra Portsmouth universitet og læste åre t efter MA i Maastricht Komparative Sociale Studier, men han fik ikke færdiggjort specialet. Hvilket også er tilfældet med specialet fra Ålborg Universitet, hvor han påbegyndte Stud.Scient.Soc studiet i 2001 sideløbende med arbejdet i Kriminalforsorgen. Reception i DGI byens spisehus på dagen fra kl. 13.00 til 16.00.

Publiceret 22 June 2009 16:12