Der arbejdes videre på at styrke udviklingen på Avedøre Holme.

Der arbejdes videre på at styrke udviklingen på Avedøre Holme.

Erhvervspolitiske tiltag

I erhvervspolitik 2007-2010 har kommunalbestyrelsen sat fokus på indsatsområder, der er væsentlige for at fremme kommunens erhvervsudvikling

Hvidovre Erhvervskontaktudvalg har gennemgået en lang række af forslag til prioriterede erhvervsrettede opgaver i 2009. Nu er erhvervspolitikken godkendt i økonomiudvalget.

Af
oashvidovreavis.dk

Temaerne i erhvervspolitikken danner rammen om de erhvervsrettede opgaver. Aktuelt - i tiden med lavkonjunktur og stigende ledighed - er de muligheder, som kommunen giver erhvervslivet vel vigtigere end nogensinde. Erhvervspolitik 2007-2010 åbner bl.a. op for flere typer af virksomheder på Avedøre Holme: - Opfølgning på Planstrategiens vision for Avedøre Holme. Teknisk Forvaltning forhandler med de overordnede myndigheder om en bredere anvendelse af området med forslag til miljøzoning. Kommunikation og Erhvervsudvikling arbejder for at skabe interesse for udvikling af området blandt interesserede virksomheder og arrangerer erfa-møder med et fast team af virksomheder fra Avedøre Holme. Der skal også stilles skarpt på samarbejdet med erhvervslivet om de unges uddannelse: - Erhvervskontaktudvalget står bag initiativet ¿mød en faglært¿ Her arrangerer Kommunikation og Erhvervsudvikling virksomhedsbesøg for elever fra 9. og 10. klasse med faglærte på arbejdspladserne. Jobcenteret har fokus på, at unge ledige kommer i uddannelse. Jobcenteret gennemfører en elev-messe i samarbejde med erhvervslivet. Om Jobcenter Hvidovre hedder det: - Som led i målet om 900 kontakter til virksomheder i 2009 har Jobcenteret taget initiativ til at etablere et lokalt virksomhedsnetværk, kaldet UNDER URET. Jobcenteret holder JOBSHOP, hvor virksomheder kan møde arbejdssøgende. Om Vestegnssamarbejdet og udvikling i regionen: - Flere forvaltninger deltager i aktiviteter i Vestegnssamarbejdet. Bl.a. om trafik, planlægning, miljø og turisme. Kommunikation og Erhvervsudvikling samarbejder med Væksthus Hovedstadsregionen og iværksætterkontaktpunktet om at give sparring til iværksættere og til virksomheder med vækstpotentiale. Der er også fokus på den lokale geografi og identitet: - Kommunikation og Erhvervsudvikling har stået bag et erhvervsarrangement - åbning af I-Biz Danmarkstur 2009 (om digitalisering af administration i små virksomheder). Kommunikation og Erhvervsudvikling udgiver nyhedsbrev til erhvervslivet - Annoncering på bagsiderne af Hvidovre Erhvervsavis. Flere forvaltninger er inddraget i det regionale LYDLYS erhvervsudviklingsprojekt, hvor kunst i byrummet er rammerne om etablering af et udviklingsnetværk for kreative erhverv inden for lys og lydsektoren. Flere lokale virksomheder deltager i projektet. Også ¿Bæredygtig virksomhedsdrift¿ får nogle ord med på vejen: - Teknisk forvaltning indgår i Miljøvidenpark Vestegnen - opbygning af vækstmiljø inden for miljøviden. Teknisk Forvaltning udgiver Miljøavisen - med information og opmuntring til at øge miljøengagementet. Flere initiativer Ovenstående er udvalgte eksempler fra hvert erhvervspolitiske tema. Der arbejdes med mange flere initiativer, hvoraf nogle gentages hvert år, f.eks. Holmestafetten, Vi cykler til arbejde og møder med grupper af erhverv. Der arbejdes også videre med at identificere udviklingsområder, som kan styrke erhvervsudviklingen på Avedøre Holme. Kommunalbestyrelserne skal senere i år tage stilling til fremtiden for Væksthusene. Væksthusene ejes af kommunerne og finansieres frem til 2011 af Erhvervs og Byggestyrelsen. Herefter er det meningen, at driften skal overgå til kommunerne.

Publiceret 22 June 2009 16:12