Et ¿internt¿ valg?

En kommentar fra kredsformanden

Redaktionen har naturligvis forelagt sagen - og klagebrevet fra Dansborg afd.- for socialdemokraternes kredsformand i Hvidovre, Jørgen Spang Poulsen. Han giver følgende svar:

Af
nemhvidovreavis.dk

- Kredsbestyrelsen stiller sig lidt uforstående over for den fremlagte klage fra vælgerforeningen Dansborg.- For det første fordi Dansborg og de fire øvrige foreninger i kredsbestyrelsen med partisekretær Lars Midtiby har en udtrykkelig aftale om ikke at gå i pressen med interne problemer. For det andet er vi i kredsen ikke blevet forelagt en formel klage fra Dansborg lige som vi ikke er blevet kontaktet hverken af vores partistyrelse eller partisekretær.

Publiceret 22 June 2009 16:12