(Colourbox).

(Colourbox).

Husk den udvidede selvangivelse senest den 1. juli

Fristen for den udvidede selvangivelse for 2008 er den 1. juli 2009. På skat.dk får man nøje besked om hvordan man skal forholde sig.

Af
Per Møller

Nu er det ved at være sidste frist for rettidig indsendelse af den udvidede selvangivelse, og endnu engang opfordre SKAT til at man benytter sig af TastSelv muligheden.
- Hvis du bruger TastSelv, bliver din årsopgørelse som hovedregel dannet og vist med det samme, hvorimod du må vente til august med at få din årsopgørelse, hvis du sender selvangivelsen med posten, siger afdelingsleder i SKAT Allan Pedersen.
Den udvidede selvangivelse bruges af borgere, som driver selvstændig virksomhed, ejer anparter, som ikke er omfattet af anpartsreglerne, har udlejningsejendom, har forskudt regnskabsår, er kunstner og er omfattet af indkomstudligningsordningen, har udenlandsk indkomst eller har udenlandsk ejendom.
SKAT udsender et servicebrev til alle som viser de oplysninger, SKAT allerede har, så man kan overføre de af oplysningerne, der er korrekte, til selvangivelsen og tilføje de, der mangler.

Ny TastSelv-kode

- SKAT har meget fokus på at gøre brugen af TastSelv så nem som mulig. På skat.dk kan man få en ny TastSelv-kode, hvis man har glemt den, eller man kan give sin revisor eller ægtefælle mulighed for at se og indberette selvangivelsen; bare man sørger for at indberette senest 1. juli, så man undgår en bøde, afslutter Allan Pedersen.
Yderligere information fås på www.skat.dk .

Publiceret 22 June 2009 06:30