Vandet fra Ll. Skensved Vandværk der skal drikkes og bruges til madlavning skal fortsat koges, meddeler Køge kommune. (Colourbox).

Vandet fra Ll. Skensved Vandværk der skal drikkes og bruges til madlavning skal fortsat koges, meddeler Køge kommune. (Colourbox).

Kog fortsat vand fra Lille Skensved Vandværk

Af
Per Møller

Køge kommune opretholder kogeanbefalingen for Lille Skensved Vandværk. Årsagen til vandforureningen er endnu ikke fundet.
Lille Skensved Vandværk har gennem weekenden arbejdet på højtryk for at opspore årsagen til, at dets vand er blevet forurenet med coliforme og E. coli-bakterier.
Der har ikke været synlige tegn på boringer eller ledningsnet, som kunne forårsage en forurening.
Det udelukker imidlertid ikke, at der kan være tale om ledningsbrud eller lignende.
For at indkredse forureningskilden har vandværket taget yderligere prøver af vandet, som nu er ved at blive analyseret på et laboratorium.
Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvor mange prøver, der skal til, før kilden er fundet.
Vandværket har samtidig koblet sin egen vandforsyning fra ledningsnettet og i stedet tilsluttet sig Københavns Energis forsyningsledning. København får sit drikkevand fra blandt andet Ringsted kommune og den vestlige del af Køge kommune.
Derfor er det muligt at skaffe vand fra forsyningslinjen, der fører dette vand til København.

Ledningsnet skal skylles igennem

- Trods nødforsyningen skal borgerne dog fortsat koge al vand, der skal drikkes eller bruges til madlavning. Vi skal have skyllet hele ledningsnettet grundigt igennem og gennem nye analyser have sikret os, at ledningsnettet er helt rent for bakterier, før man igen kan tage vand direkte fra hanen, understreger afdelingschef for Natur og Miljø i Køge kommune, Bjarne Bringedal Svendsen.
Lille Skensved Vandværk begyndte allerede søndag at gennemskylle ledningsnettet.
Borgerne vil derfor opleve, at der ikke er så meget tryk på vandet, fordi brandhaner i øjeblikket står åbne flere steder på systemet.
Samtidig er der ikke så stort et tryk på ledningen med nødforsyning. Køge kommune udstedte i fredags i samråd med embedslægen og Fødevareregion Øst en generel kogeanbefaling for Lille Skensved Vandværk, da en rutinemæssig stikprøve hos en enkelt forbruger viste tegn på forurening af coliforme og E. Colibakterier.
Supplerende prøver bekræftede lørdag eftermiddag, at der var tale om forurening af hele vandværkets ledningssystem, som dækker godt 800 husstande.

Kortet viser forsyningsområdet, som omfatter Lille Skensved og området omkring byen. (Ill. Køge kommune).

Kortet viser forsyningsområdet, som omfatter Lille Skensved og området omkring byen. (Ill. Køge kommune).

Publiceret 22 June 2009 15:00