Pernille Falcon.

Pernille Falcon.

Kommuneplan til offentlig debat

I løbet af efteråret skal kommuneplanen - for i år (!) - vedtages..

Strukturen til en kommende Kommuneplan er nu på plads - og visioner, målsætninger og konkrete ændringer sendes nu ud til offentlig debat i en periode efter sommerferien, før den endelige Kommuneplan 2009 udformes og vedtages.

Af
oashvidovreavis.dk

Kommunalbestyrelsen vedtog i sidste uge en principiel godkendelse af det foreløbige indhold til Kommuneplanen for 2009. De fire hovedtemaer for Kommuneplan 2009 er kulturarv, lokalisering i byområder, landskab og friluftsliv samt miljø og forsyning. Herunder gemmer der sig bl.a. konkrete emner som havneliv og badestrand ved Kalveboderne, lokal håndtering af øget regnvand og attraktive og oplevelsesrige kulturområder. Der knyttede sig i kommunalbestyrelsen ikke den helt store debat til punktet, idet kommuneplanen var ganske grundigt behandlet i forvejen i de forskellige fagudvalg. Pernille Falcon (T) gav udtryk for, at det var et godt materiale, der var udarbejdet. Hun ønskede dog en præcisering af borgernes adgang til vandet og havnen. Steen Ørskov (C), Gert Krogstad (H) og Karl-Erik Høholt (V) markerede også deres tilfredshed med det foreløbige indhold til planen. Der vil i høringsperioden blive holdt et cafémøde lørdag den 29. august. Der vil også blive mulighed for at debattere kommuneplanen på Facebook og borgere, foreninger og institutioner får mulighed for at komme med gode idéer og kommentarer til kommuneplanen.

Publiceret 22 June 2009 16:12