Kræver ny afstemning om A-kandidater til kommunalvalget

Dansborg afd. klager til Socialdemokratiets partistyrelse over flere uregelmæssigheder ved urafstemningen i Hvidovre

Har 81 uretmæssigt stemt med, mens fem fuldgyldige medlemmer af Dansborg afd. ikke kunne få stemmemateriale hos kredsbestyrelsen?

Af
nemhvidovreavis.dk

Det mener man hos Socialdemokraterne i Dansborg afd., hvis formand Per Brixum har sendt en klage over den afholdte urafstemning i forbindelse med opstilling af kandidater til kommunalvalget i Hvidovre. Omkring de betydelige uregelmæssigheder skriver Brixum: - Set i lyset heraf, skal Dansborgs bestyrelse henstille til partistyrelsen, at man erklærer den foretagne urafstemning for ugyldig, med deraf følgende konsekvenser i form af en ny urafstemning, der overholder partiets love . Partikontoret inddrages Forhistorien er denne: Den 4. maj udsendes afstemningsmateriale til 698 medlemmer, efter at kandidatudvalgets formand har rekvireret en liste hos afdelingerne over medlemmer i Hvidovre-kredsen. Der foretages ingen kontrol af, om medlemmerne er i restance med kontingent med mere end 3 kvartaler og dermed har mistet deres medlemsrettigheder. - Det er noget man efterfølgende kontrollerer, når stemmesedlerne kommer retur, erklærer kandidatudvalgets formand overfor Dansborg afdelingens formand. Den 7. maj konstaterer Dansborg, at der mangler afstemningsmateriale til i hvert fald fem navngivne, fuldgyldige medlemmer, og kandidatudvalgets formand og kredsformanden bliver omgående gjort opmærksom på denne mangel og anmodes om at udsende materialet til dem. - Da man ikke efterkommer vor anmodning, inddrages partisekretær Lars Midtiby i sagen, idet bestyrelsen i Dansborg mener, at han må kunne tale kandidatudvalgsformand og kredsformand til fornuft, skriver Per Brixum videre i sin klage. - De fem medlemmer i Dansborg er forholdsvis nye og har betalt på giro, ved bankoverførsel eller direkte til Dansborgs kasserer. Kontingentet er ikke på dette tidspunkt afregnet til det centrale medlemssystem, men alle er indberettet som nyindmeldte, og står derfor i medlemslisten. Forkert meddelelse Imidlertid viderebringer Lars Midtiby til kredsformanden en besked om, at der ikke er modtaget kontingent i det centrale medlemssystem, og at de fem medlemmer derfor ikke har stemmeret. Det er forkert, - han giver denne meddelelse uden at tjekke hvad partiets love siger om medlemsrettigheder jvf. partiets love paragraf 2 stk. 4. - Partiforeningen protesterer over denne fejlagtige beslutning, og partiets vicepartisekretær Finn Stubtoft, oplister derefter i en e-mail til foreningen - med kopi til kredsbestyrelsen - denne paragraf i partiets love, og giver Dansborg medhold i, at de omhandlende medlemmer har stemmeret. I den omtalte paragraf hedder det, bl.a. ¿Nye medlemmer, der indbetaler kontingent har stemmeret fra den dato deres kontingent er indbetalt, uanset om det er betalt til kassereren eller partikontoret. Man er medlem, når man er registreret af sin forening og har betalt kontingent¿. Per Brixum understreger i sin klage, at valgbestyrelsen/Hvidovrekredsen derfor har truffet en afgørelse, der er i strid med partiets love. - Selv efter at vi på kredsbestyrelsesmødet den 18. maj fremlægger dokumentation for betaling af kontingent, nægter kandidatudvalget at sende afstemningsmateriale til de 5 medlemmer. Den 3. juni foretages optælling af afstemningsmaterialet. Der er returneret 495 stemmebreve. - Men i forbindelse med denne optælling af stemmer, foretages der ingen kontrol overhovedet, heller ikke af om der er medlemmer der har mistet deres medlemsrettigheder p.g.a. kontingentrestance eller om der er udmeldte medlemmer. Har 81 stemt uretmæssigt? I sin klage til partistyrelsen påpeger Per Brixum sluttelig et meget mystisk forhold: - Oprindelig blev der udsendt 698 stemmebreve. På optællingsdagen den 3. juni er der iflg. partiets centrale medlemsregister for Hvidovre Kommune 617 medlemmer der står anført som primære medlemmer uden restance. - Det betyder at der rent faktisk kan være 81 medlemmer der uretmæssigt har stemt med op til 15 krydser på de opstillede kandidater. I værste fald drejer det sig om 1.215 krydser, hvilket - alt andet lige, vil have en afgørende betydning for rækkefølgen ved afstemningen, slutter klagebrevet til partistyrelsen.

Publiceret 22 June 2009 16:12