Præstemoseskolens elever har bl.a. konkurreret i at rydde op i skolegården.

Præstemoseskolens elever har bl.a. konkurreret i at rydde op i skolegården.

Måske det grønne flag til Præstemosen

På Præstemoseskolen blev man sidste år enige om at fokusere på skolen fysiske rammer ude og inde.

Herunder også hvor gode man var til at rydde op og spare. Det var derfor naturligt at forsøge at få det grønne flag med affald som hovedemne. I dette skoleår er der så blevet arbejdet ud fra disse tanker. Enkelte klasser har beskæftiget sig meget med emnet, andre klasser har kun været involveret i papirkampagnen og renholdelse af skolegård. - Alle klasser har skullet sortere almindeligt papir til genbrug. Vi har forsøgt at nedsætte vores forbrug med 10 %. Man kan godt lære at skrive på begge sider og at bruge affaldspapir til notater og papirflyvere; men det er svært at kontrollere printning fra computerne. Her er der stadig en udfordring, der vil blive fulgt op næste år. Alligevel har vi i år sparet 10-15% på A4-papir, fortæller lærer på skolen Karen Vestergaard Hansen. - Ligeledes har alle klasser haft en uge, hvor de har skullet rydde op i skolegården. Det er blevet udmeldt som en konkurrence, så alle har været meget flittige. Håbet er selvfølgelig, at det bliver naturligt for eleverne at bruge skraldespandene og vores kompostbeholder til det organiske affald. Det fortsætter vi med næste år. I løbet af skoleåret har enkelte klasser arbejdet med affald på forskellige måder. - I indskolingen har man arbejdet med typer af affald. Hvordan brænder det, hvor gør man af det og om, hvad man kan gøre selv. - På mellemtrinnet har man arbejdet meget med skolens affald. Hvilke typer er der, hvor meget og hvordan skal de forskellige typer behandles. - I udskolingen blev der fokuseret på affaldshåndtering i kommunen. Der var virksomhedsbesøg på rensningsanlægget, kraftværket, Vestforbrænding og Hvidovre Hospital. I specialklasserækken har man arbejdet med rådneforsøg og med de forskellige typer affald. Desuden har man arbejdet med affald gennem tiderne. Man har også været gode til at få fyldt kompostbeholderen med grønt affald. Alle resultaterne/oplevelserne fra klasserne er blevet til en ekstra udgave af Mosebryg, der kan ses på vores skoleportal, praestemoseskolen.skoleintra.dk, slutter Karen Vestergaard, og tilføjer, at de nu har fået blod på deres grønne tand, så næste år udvider de deres fokus med energi.

Publiceret 22 June 2009 16:12