Mega-lastbiler forøger CO2-udslip

Det overvejende argument for at tillade mega-lastbiler i Danmark var at nedbringe CO2-udslippet. Måske kommer det til at gå lige modsat

Sidste år blev mega-lastbiler tilladt i Danmark på forsøgsbasis, og hovedargumentet var at den samme tonnage gods fordelt på færre, men større lastbiler, ville nedbringe CO2-udslippet. Med andre ord stordriftens fordele. Nu stiller Dansk Fodgænger Forbund spørgsmålstegn ved det argument

- Set ud fra en kortsigtet, teknisk betragtning er påstanden jo rigtig nok, siger fodgængerformand Mikael le Dous. - Men graver man bare et enkelt spadestik dybere, og betragter den reelle økonomiske virkelighed, ser det helt anderledes ud. -Det er nemlig sådan, at når transportudgiften for den enkelte vare dermed falder, vil endnu flere varer blive rentable at transportere, og så stiger den samlede mængde gods der bliver transporteret på vejene. Tilbage står vi med endnu mere vejtransport, og endnu mere CO2-udslip, advarer Fodgængerforbundet. -Når vi interesserer os for denne sag, er det især fordi store køretøjer er overrepræsenteret i ulykkes-statistikken. I mellem 3 og 7 % af uheldene i 2005 var en lastbil modparten, men disse uheld tegnede sig for 21 % af alle trafikdræbte svage trafikanter. Der er simpelthen dokumentation for at jo større køretøjerne bliver, jo farligere er de for de svageste trafikanter i trafikken, og derfor er vi imod endnu større køretøjer, især når de som nu bliver ledt gennem tæt-befolkede områder, siger Mikael le Dous.

Publiceret 22 June 2009 16:12