(Foto: JCJ).

(Foto: JCJ).

Renovering af kloakker og veje i Pedersvejkvarteret

Af
Per Møller

Som sikkert mange har bemærket, hersker der i disse tider stor aktivitet på vejene omkring Pedersvej kvarteret i Køge.
Byrådet har i alt afsat 7,3 mio. kr. til renovering af vejene i Pedersvejkvarteret.
Arbejdet omfatter renovering af fortove, kantsten og beplantning ved vejene, hvor det skønnes nødvendigt.
Afslutningsvis vil asfalten blive fornyet i kvarteret, sådan at området fremstår helt nyrenoveret.
Arbejdet vil blive udført i forbindelse med renovering af kloakkerne. I foråret 2009 går arbejdet i gang, og det vil blive udført i tre etaper frem til 2011.
Fortovs- og vejarbejderne bliver udført i forlængelse af, at Energiforsyningen omlægger det eksisterende fælles kloaksystem til at være et seperat kloaksystem, hvor regnvand og spildevand løber i hver sin ledning.
Energiforsyningen vil i takt med arbejdets udførelse tillige udføre nye vandforsyningsledninger i området.

Publiceret 22 June 2009 17:15