(Colourbox).

(Colourbox).

Sikker Sankt Hans - pas på ilden

Af
Per Møller

Sankt Hans aften er en traditionsrig aften for mange danskere. Men brug af ild i naturen kan hurtig udvikle sig og ødelægge den hyggelige aften. Det kan man undgå ved at følge en række sikkerhedsråd fra Beredskabsforbundet.
De gode råd fra Beredskabsforbundet til en en sikker Sankt Hans fremsendes til jeres redaktion i håb om, at I evt. kan have dem med i jeres weekend- eller tirsdagsudgave.
Tirsdag den 23. juni er det Sankt Hans aften, og over hele landet vil bål blive tændt.
De seneste dages regn har gjort naturen lidt mere fugtig og våd, men der er stadig grund til at være utrolig påpasselig. Det kan hurtigt gå galt. Få gode råd til, hvordan du får en sikker aften.
Her er nogle nyttige råd, som ifølge Beredskabsforbundet bør følges:
? Du skal have lov af ejeren til at bruge arealet, hvor bålet skal placeres.
? Brug kun rent træ. Anvend aldrig trykimprægneret, malet træ eller andet affald.
? Du skal sikre dig, at der ikke er dyr, der har taget ophold i dit bål. Det er derfor en god ide at flytte bunken på dagen.
? Vær omhyggelig, når du opbygger dit bål. Det kan være farligt, hvis bunken vælter, mens den brænder.
? Tænd aldrig bål, hvis det blæser kraftigt.
? Brug aldrig benzin, sprit eller lignende ved optænding. ? Sørg for at bålet er helt slukket, når du forlader det.
? Hav en vandslange, ildslukker og/eller branddasker liggende.

Sådan får du det bedste bål

? Sørg for at alt materialet til bålet er så tørt som muligt. Vådt træ brænder dårligere, da fugten i træet skal fordampe, før det antænder.
? Kernen i bålet kan opbygges af en stak sammenkrøllet avispapir, tørt kvas og grene.
? Lav en opbygning, hvor mindre grene eller flækkede træstykker ligger, så de dækker over bålets kerne. Det er vigtigt for et godt resultat, at du bruger små og tørre træstykker, da der skal gå ild i det øvrige brænde via de mindre stykker træ, inden hele kernen brænder ud!
? Brug en lang fakkel for at nå ind til kernen i bålet. Hvis kvaset ikke er tørt, kan du eventuelt supplere med en egnet tændvæske.
Der kan læses mere om afstandsregler for bålet på www.beredskab.dk .

Hvis ulykken sker – førstehjælp ved forbrænding

Enhver varmepåvirkning, der ødelægger huden, betegnes som forbrænding.
Det er ligegyldigt, om varmepåvirkningen skyldes skoldning, berøring af varme flader eller påvirkning af ild. Ethvert brandsår skal øjeblikkeligt behandles med koldt vand.
Vandet skal have en temperatur, så det føles behageligt (omkring 15-20 grader). Kølingen må ikke afbrydes.
Det forbrændte sted skal holdes i køligt vand, indtil smerterne ophører. Den kan vare mindst en halv time – men ofte 3-4 timer.
Forbrændinger opdeles i tre grader: 1. gradsforbrænding giver rød eller øm hud. 2. gradsforbrænding giver vabler 3. gradsforbrænding har ødelagt huden helt, nervebaner og måske også vævet under huden.
S øg læge hvis forbrændingen af en: 1. gradsforbrænding har meget stor udstrækning 2. gradsforbrænding er større end en håndflade, dækker et led (f.eks. en finger), er tæt på et øje, er tæt på legemsåbninger (mund, næse, øre m.v.), er cirkulær (hele vejen rundt om f.eks. en finger), eller er i ansigtet Ved en 3. gradsforbrænding skal søges læge med det samme

Publiceret 22 June 2009 10:00