Af Niels Erik Madsen

Af Niels Erik Madsen

Valgsjusk - bare et "internt problem"?

Det er ikke nogen hemmelighed at den socialdemokratiske partiafdeling i Dansborg har været betragtet som ¿klassens uartige dreng¿, lige siden stiftelsen tilbage i 60¿erne. De øvrige fire partiafdelinger i Hvidovre - og ikke mindst kredsbestyrelsen - har ofte beskyldt Dansborg-folkene for manglende samarbejdsånd og såmænd også det, der er værre. Man må vel også erkende, at Dansborg-afdelingen er uhyre aktiv og ofte tager initiativer på tværs af kredsbestyrelsen og andre partiinstanser i kommunen, bl.a. omkring arrangementer og opstilling af kandidater, senest til folketingsvalg og EU-valg. Men det gavner nok heller ikke den efterlyste samarbejdsånd, når kredsformanden betegner det som ¿et internt problem, der ikke vedrører pressen¿, - og dermed offentligheden, - at Dansborg-formanden kan påvise en overtrædelse af partiets love og sender et klagebrev til partistyrelsen foranlediget af, at fire medlemmer er blevet afvist som stemmeberettigede ved urafstemningen om kandidater til kommunalvalget. Også en række andre uregelmæssigheder, i forhold til partiets centrale medlemsregister og det udsendte stemmemateriale, kan tyde på uorden eller måske mere eller mindre bevidst valgsjusk. Selvfølgelig er det ikke ¿et internt problem¿, hvis Dansborg-formanden har ret i, at kandidatudvalgets formand og kredsformanden - trods gentagne henvendelser om at få tingene bragt i orden - har overtrådt partiets love, ved at nægte fuldgyldige medlemmer at få deres stemmebrev og dermed få mulighed for sætte deres kryds ud for de foretrukne lokale socialdemokratiske kandidater til det forestående kommunalvalg. Dansborg kræver på den baggrund omvalg. Det er dog uvist, hvordan sagen står lige nu. Kredsformanden slår fast, at han ikke er blevet forelagt en formel klage fra Dansborg, og heller ikke er blevet kontaktet af partistyrelse, endsige den partisekretær som måske også har ¿klokket i det¿ rent lovmæssigt. Men det kan godt ryste os lidt, at samme kredsformand mener, det er et ¿internt problem¿, hvordan den kandidatliste, halvdelen af vælgerne i Hvidovre stemmer på, er blevet til...

Publiceret 22 June 2009 16:13