Skraldespand

Skraldespand

Vi drukner i skrald!

PROBLEMET: Hvidovres borgere kæmper med skraldet mens skraldemændene kæmper for ordentlige arbejdsforhold..

Vi får stadig ikke hentet skrald i Hvidovre, hvor skraldemændene har strejket siden mandag den 8. juni. Det betyder, at Hvidovre-borgerne i op til to uger ikke har fået afhentet dagrenovation.

Af
oashvidovreavis.dk

Der er tale om en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse og det vides ikke, hvornår skraldemændene genoptager arbejdet. Indtil videre er der dog ingen sundhedsrisiko forbundet med de utømte skraldespande. Der er dog - ifølge Kim Østerberg (T) tale om en ¿en selvskabt plage¿: - Mens Hvidovre er ved at gå til i affald under skraldekonflikten, må det være værd at overveje om renovationsfirmaet HCS er det rette til at køre med dagrenovationen for Hvidovre kommune. Da teknik- og miljøudvalget i oktober 2007 skulle beslutte sig for hvilket renovationsfirma, der skulle bortkøre dagrenovationen i Hvidovre, stemte jeg imod valget på HCS, og begærede sagen til behandling i kommunalbestyrelsen. - Det var der for mig mange gode grunde til, idet jeg havde meget dårlige erfaringer fra HCS fra det boligområde, hvor jeg bor. Med for mange aflyste afhentninger, forsinkelser i afhentningen og for hyppige nedbrud i vognparken mv. Jeg argumenterede også kraftigt for, at man - altså Hvidovre - kunne købe en ydelse for billigt, fordi firmaets ledelse i givet fald måtte sende aben videre til de ansatte med et større arbejdspres og ringere service til følge. - Ved den efterfølgende behandling på den lukkede dagsorden i kommunalbestyrelsen i november 2007 forsøgte jeg igen forgæves at fremføre min kritik af valget på renovationsfirmaet. Kun Liste T og O stemte imod valget af firmaet, mens alle øvrige partier stemte for. - Efterfølgende kunne jeg konstatere, at firmaet ikke levede op til mine forventninger, idet der efter min opfattelse stadig var for mange forsinkelser i afhentningen, eller man sprang over tømningen af containere... Dårligt arbejdsmiljø - I forhold til mine oplysninger handler konflikten om et dårligt og presset arbejdsmiljø med stor udskiftning af medarbejdere og ledelsens manglende evne til dialog, herunder problemer med anerkendelse af en tillidsmand, fortsætter Østerberg... - Man nedlægger ikke arbejdet tre gange på en måned for sjov. Jeg håber selvfølgelig, at parterne kan mødes og blive enige om ordentlige arbejdsforhold og et ordentligt arbejdsmiljø, således at man kan undgå de helt store ophobninger af affald. Men jeg kan frygte, at prisen for ydelsen er presset så langt ned i forhold til HCS, at der så at sige er indbygget en vedvarende konflikt og dermed risiko for tilbagevendende arbejdsnedlæggelser. - Jeg vil derfor rejse sagen i teknik- og miljøudvalget for at undersøge mulighederne for at få opsagt aftalen og få fundet et andet firma, der kan sikre en bedre service. Det vil i givet fald sandsynligvis koste mere. Men et ordentligt arbejdsmiljø og ordentlige arbejdsforhold koster. Det vil være prisen for en bedre og en mere sikker renovationsordning. - Det skylder vi borgerne. Og det skylder vi de ansatte, der skal tage skraldet... Ekstra affaldssække Siden strejkens start er kommunens affaldstelefon blevet brugt flittigt af borgere, der har spørgsmål eller er bekymrede over situationen. Desuden har rigtig mange borgere og boligselskaber benyttet sig af Teknikbutikkens tilbud om, at borgerne kan hente ekstra affaldssække. I løbet af en uge har Teknikbutikken udleveret cirka 15.000 plastsække. Hvidovre Kommune anbefaler borgerne at fylde deres affald i plastsække, og gerne først lukke de affaldsposer, man putter ned i sækken, så affaldet så vidt muligt er forseglet. Man kan sagtens bruge helt almindelige plastsække. Teknisk forvaltning råder borgerne til - så vidt muligt - at opbevare det ekstra affald inden døre eksempelvis i skure og udhuse, således at dyr ikke kan komme til poserne. Hvidovre Kommune følger situationen nøje og er klar til at gribe ind, hvis der bliver sundhedsproblemer på grund af det ophobede affald. - Og så er vi i gang med at planlægge, hvordan vi hurtigst muligt efter strejken får indsamlet det affald, der har ophobet sig, siger miljøchef i teknisk forvaltning Carsten Raad Pedersen... Borgerne kan løbende følge udviklingen på kommunens hjemmeside hvidovre.dk, hvor der også findes gode råd og anbefalinger til opbevaring af dagrenovation under strejken. Teknikbutikken står klar med ekstra affaldssække på Høvedstensvej 45 i åbningstiden mandag til onsdag kl. 9.00-14.30, torsdag kl. 13.00-17.30 og fredag kl. 9.00-13.30.

Publiceret 22 June 2009 16:12