BEMANDET BUSSTOPPESTED

Som nytilflyttede borgere i Hvidovre Kommune og forældre til småbørn må vi med en vis grad af målløshed betragte kommunens forvaltning i arbejde

Konkret drejer det sig om Social- og Sundhedsforvaltningen/-udvalgets anbefaling til Kommunalbestyrelsen om udflytterbørnehaver. Udgangspunktet er vel velkendt: Der er ledige institutionspladser i Avedøre og for få andre steder i Hvidovre. Og hold nu fast, for det er virkelig en kreativ løsning forvaltningen har udtænkt: Vi ¿lukker¿ en institution i Avedøre og giver børnene plads i en attraktiv institution andetsteds. Og måden vi skaber plads på i den attraktive institution, er nærmest genial: Vi opstiller en skurvogn, som børnene skal afleveres i og så kører vi dem alle tilbage til den ¿lukkede¿ institution. Løsningen kan også fremlægges således: Vi opsiger 60 børn fra deres nuværende institution og flytter dem til den mindst søgte institution i Avedøre - men sørger dog for bustransporten dertil. I dag bliver godt 60 børn fra Avedøre passet i andre distrikter, og nogle af dem får så glæden ved at blive transporteret både frem og tilbage to gange hver dag. Hvis man tvivler på, at dette virkelig er indstillingen til politikerne, kan man læse referatet af Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 2. juni på kommunens hjemmeside. Iflg. udvalget vil løsningen bla. skabe flere børnehavepladser i Nord/Midt samt skabe større fleksibilitet i kapaciteten. Men helt ærligt; at lave et pædagogbemandet busstoppested med een daglig afgang kan da vist ikke helt kaldes at skabe en børnehaveplads. Under normale omstændigheder kan udflytterbørnehaver da være en god ting. Forældrenes begejstring forudsætter dog opfyldelsen af to forhold: 1) At den irriterende transport, logistik og faste mødetider resulterer i, at børnene kan lege i en skov på en stor naturlegeplads og 2) at det var en udflytterbørnehave man søgte og fik plads på. Disse to betingelser er ikke opfyldt med det vanvittige forslag fra udvalget: 1) Avedøre er ikke helt så attraktiv som en skovbørnehave og 2) Vi har ikke valgt, at vores børn skal passes på denne måde, men forvaltningen vil begynde at fragte vores børn til Avedøre fra næste år. Men hvad er alternativet så? En lidt mindre kreativ men måske bedre løsning for alle parter kunne være, at visitationsreglerne kun gælder indenfor eget bopælsdistrikt. Det kender vi fra skoledistrikterne: nærheden til institutionen er en del af adgangskravet. Uanset hvilken løsning der vælges, så gør det lige med et par års varsel. Peter Christensen & Rikke Skov

Publiceret 22 June 2009 16:13