Biler og børn i Sankt Hansgade

Gad vide på hvilket sagligt grundlag politikerne i teknik- og miljøudvalget har truffet beslutning om at lukke en vej (Brøndgade), hvor der kører 2500 biler om dagen med den formodede konsekvens, at bilerne vil forsøge at køre gennem Sankt Hans Gade i stedet. Det kan i hvert fald ikke være af hensynet til trafiksikkerheden for kommunens vuggestue- og børnehavebørn . Ej heller kan det være hensynet til de mange børn og unge, der hver morgen og hver eftermiddag skal i skole. Teknik- og miljøudvalgets beslutning om at lukke Brøndgade (godt nok som en forsøgsordning) vil automatisk betyde, at de 2500 biler som hver dag kører igennem Brøndgade vil køre igennem Sankt Hans Gade i stedet. Sankt Hans Gade er i forvejen en stærkt trafikeret gade med ikke mindre end 4 børneinstitutioner i modsætning til Brøndgade, som ikke rummer en eneste. Børnene fra Sankt Hans Gades institutioner skal hver morgen og hver eftermiddag til og fra børnehave eller vuggestue. Mange cykler selv og mange er endnu i færd med at lære at køre cykel. Alle disse børn er henvist til at køre på fortovet – hvad enten de er øvede eller nybegyndere. Med yderligere 2500 biler om dagen gennem Sankt Hans Gade kan man kun frygte, at det er et spørgsmål om tid, før der sker alvorlige ulykker i gaden. Det er uforståeligt, at Roskilde kommunes teknik- og miljøudvalg kan træffe så ensidige og snævre beslutninger, som godt nok tilgodeser en lille men stærk borgergruppe på det gamle Sct. Jørgensbjerg, men som på ingen måde tager hensyn til trafiksikkerheden for børnene på Sct. Jørgensbjerg. Roskilde kommune vil i forsøgsperioden holde øje med trafikudviklingen på de øvrige veje. Kommunen kunne i samme ombæring kortlægge, hvor mange børn der færdes til og fra institutioner og skole på henholdsvis Sankt Hans Gade og Brøndgade i den nævnte forsøgsperiode og samtidig diskutere, hvorvidt de vil tilgodese trafiksikkerheden for hundredvis af børn eller få borgeres utilfredshed med trafik igennem deres gade. Herefter ville det være rimeligt med en samlet trafiksikkerhedsmæssig løsning for hele Sct. Jørgensbjerg og ikke kun en enkelt gade. Mette Stæhr Clermontgade 20b Roskilde.

Publiceret 23 June 2009 03:00