Borgmester René Tuekær, Faxe Kommune. (Pressefoto).

Borgmester René Tuekær, Faxe Kommune. (Pressefoto).

Billigere fjernvarme til forbrugerne i Terslev/Ørslev

Af
Per Møller

Energitilsynet har på deres møde den 22. juni 2009 tilkendegivet, at prisen på fjernvarme fra E.ON's værker skal sættes ned.
Tilsynet har blandt andet hæftet sig ved, at prisen er fastsat på en uigennemskuelig og derfor urimelig facon, samt at de prisforhøjelser som er gennemført, har været for store.
Prisstigningerne skal i stedet ske gradvist over en længere periode på mindst tre år.
- Energitilsynets tilkendegivelse er en klar fordel for de berørte forbrugere, fastslår borgmester René Tuekær, Faxe kommune og fortsætter:
- De enorme prisstigninger har været en stor økonomisk og følelsesmæssig belastning, og det er derfor meget positivt, at tilsynet nu har meldt ud, at prisen på fjernvarme skal sættes ned.
- Som borgmester har jeg fulgt sagen tæt, og jeg har blandt andet været i dialog med både folketingets energipolitiske udvalg og klima- og energiminister Connie Hedegaard. Alle har ønsket at afvente Energitilsynets tilkendegivelse, og det er i det lys skelsættende, at tilsynet nu – på utvetydig vis – har meldt ud, at E.ON's prisfastsættelse ikke har været rimelig. supplerer René Tuekær.
Energitilsynet har lagt op til, at man nu vil gå i forhandlinger med E.ON med henblik på, at finde et mere gennemskueligt grundlag for at fastsætte prisen på fjernvarme.
- Jeg håber, at den kommende dialog hurtigt fører til mærkbare resultater. Alle har ventet længe og de berørte forbrugere fortjener en afklaring, slutter René Tuekær og understreger, at han naturligvis vil fortsætte sit arbejde og følge sagen tæt.
Se eventuelt også www.energitilsynet.dk .

Publiceret 23 June 2009 16:00