(Foto JCJ).

(Foto JCJ).

Forskning er i vækst på sygehusene

Af
Per Møller

Antallet af videnskabelige publikationer stiger, og et nyt professorat er på vej.
Sygehusene i Region Sjælland opprioriterer i det hele taget forskning og undervisning.

Eksempler på succes med forskning og uddannelse

Læge Mette Mogensen har netop opnået ph.d. graden på sin afhandling om scanning af hudkræft. Mette Mogensens ph.d. projekt er gennemført på Dermatologisk Afdeling på Roskilde Sygehus i samarbejde med DTU Risø.
Anæstesiologisk Afdeling på Holbæk Sygehus modtog i år Sundhedsstyrelsens uddannelsespris. Afdelingen blev belønnet for at have landets bedste uddannelsessted og for at være forskningsaktive.
Fem forskere på sygehusene i Holbæk, Roskilde og Køge har fået tildelt fem-årige forskningslektorater ved Københavns Universitet. Det vil sige, at lægerne nu kan bruge halvdelen af deres arbejdstid på at forske. Lægernes forskning dækker forskellige specialer lige fra graviditetsforløb, nyfødtes sundhed og udvikling, hjertesygdomme, lyske- og bugvævsbrok til ældresygdomme.
Læge og ph.d. studerende Christina Reimer fra Køge Sygehus blev for nylig hædret for bedste foredrag ved Dansk Selskab for Intern Medicins konference. Læge og ph.d. studerende Christina Reimer har påvist, at patienter kan blive af-hængige af at bruge medicin mod halsbrand og sure opstød.
Ti sygeplejersker fra sygehusene i Roskilde, Køge og Holbæk er udvalgt til at deltage på den internationale sygeplejerskekongres i Durban i Sydafrika i denne måned. Sygeplejerskerne skal præsentere en række postere om udvikling i sygeplejen i forbindelse med patientbehandlingen. De faglige projekter spænder fra anæstesisygeplejerskers behandling til god pleje af kræftpatienter og børn med epilepsi.

Læge Mette Mogensen opnåede fornylig ph.d. graden på en afhandling om scanning af hudkræft. (Pressefoto).

Læge Mette Mogensen opnåede fornylig ph.d. graden på en afhandling om scanning af hudkræft. (Pressefoto).

Nyt professorat på vej

Københavns Universitet har opslået et varigt professorat ved Roskilde Sygehus i dermatologi, det vil sige hudsygdomme.
Dermatologisk Afdeling på Roskilde Sygehus dækker specialet i hudsygdomme for hele Region Sjælland.
Afdelingen er bredt involveret i forskning på mange niveauer og har mange samarbejdspartnere både nationalt og internationalt. Vicedirektør og lægefaglig chef, dr. med. Teis Andersen, sætter pris på det høje, faglige engagement på sygehusene:
- Når så mange af sygehusenes speciallæger er kliniske lektorer på universitetet, er det udtryk for, at sygehusene har et betydeligt engagement i uddannelsen af nye læger. Stigningen i antal publicerede artikler er også et udtryk for en bevidst prioritering af videnskabelig aktivitet.

Fem forskere på sygeusene i Holbæk, Roskilde og Køge har fået tildelt forskningslektorater ved Københavns Universitet. En af lægerne forsker i nyfødtes sundhed og udvikling. (Pressefoto).

Fem forskere på sygeusene i Holbæk, Roskilde og Køge har fået tildelt forskningslektorater ved Københavns Universitet. En af lægerne forsker i nyfødtes sundhed og udvikling. (Pressefoto).

Fakta

På sygehusene i Roskilde, Køge, Holbæk, Kalundborg og Fakse blev der sidste år offentliggjort i alt 115 videnskabelige arbejder, og det er en klar stigning i forhold til tidligere.
52 speciallæger ved sygehusene i Roskilde, Køge og Holbæk er kliniske lektorer ved det Sundhedsfaglige Fakultet ved Københavns Universitet eller på Roskilde Universitet, RUC.
Aktuelt er der i alt 18 ph.d. studerende.

Publiceret 23 June 2009 15:30