Borgerne der modtager vandforsyning fra Lille Skensved Vandværk skal fortsat koge vandet inden det drikkes og bruges i madlavning. (Colourbox).

Borgerne der modtager vandforsyning fra Lille Skensved Vandværk skal fortsat koge vandet inden det drikkes og bruges i madlavning. (Colourbox).

Forurenet vandboring fundet i Lille Skensved

Borgerne anbefales fortsat kraftigt at koge vandet.

Af
Per Møller

Lille Skensved Vandværk er kommet et skridt nærmere i at opklare, hvordan der kunne komme E. colibakterier ud i alle vandrørene.
Borgerne skal dog fortsat koge vandet, indtil alle spor af bakterier er væk.
Nye prøver peger på, at sidste uges forurening af vandet fra Lille Skensved Vandværk kan føres tilbage til en enkelt vandboring, som indeholder E. Colibakterier.
Vandværkets resterende tre vandboringer er derimod rene. Der er dermed fundet en sandsynlig forklaring på, hvorfor hele vandværkets ledningssystem blev forurenet.
Men opklaringsarbejdet slutter ikke her.
- Vi skal nu sikre, at den pågældende boring vitterlig også er den egentlige årsag. Altså at der ikke er flere ting i spil på en gang. Og dernæst skal vandværket finde årsagen til, at denne vandboring er blevet forurenet, så det kan sikre sig bedst muligt mod en tilsvarende forurening i fremtiden, fortæller afdelingschef for Natur og Miljø i Køge kommune, Bjarne Bringedal Svendsen.
Indtil videre er den bakterieramte boring koblet helt fra vandværkets grundvandsforsyning. Det betyder dog ikke, at beboerne kan undgå at koge vand, som skal drikkes eller bruges i madlavning.
Kogeanbefalingen opretholdes indtil videre, men kan forhåbentligt snart ophæves.
Lille Skensved Vandværk fortsætter lige nu arbejdet med at skylle forsyningsledningerne grundigt igennem med rent vand fra Københavns Energi.
Samtidig tager vandværket prøver for at sikre, at alle spor af bakterier bliver skyllet ud af vandet.
Køge kommune følger løbende med i denne proces og vil sammen med Embedslægen tage stilling til, hvornår det igen er forsvarligt at bruge vandet uden kogning.
Køge kommune udstedte i fredags i samråd med embedslægen og Fødevareregion Øst en generel kogeanbefaling for Lille Skensved Vandværk, da en rutinemæssig stikprøve hos en enkelt forbruger viste tegn på forurening af coliforme og E. Colibakterier.
Supplerende prøver bekræftede lørdag eftermiddag, at der var tale om forurening af hele vandværkets ledningssystem, som dækker godt 800 husstande

Publiceret 23 June 2009 15:45