(Foto: JCJ).

(Foto: JCJ).

Nye operationsstuer på Køge Sygehus

Af
Per Møller

INVENTAR : To nye operationsstuer fyldt med højteknologisk udstyr er blevet taget i brug på Køge Sygehus til glæde og gavn for patienter og personale.
Operationsgangen har blandt andet fået en helt ny stue til rygkirurgiske operationer som et led i etableringen af en rygkirurgisk enhed på den ortopædkirurgiske afdeling.
Desuden er en af de mindre operationsstuer udvidet til dobbelt størrelse, og højteknologisk udstyr til kikkertkirurgi er blevet installeret.
- Vi er meget tilfredse med de nye lokaler. Til gavn for regionens borgere kan vi med den øgede kapacitet hjemtage en større del af rygkirurgien. Den nye stue til kikkertkirurgi giver desuden bedre mulighed for undervisning af vore uddannelsessøgende læger. Det har betydning i forhold til rekrutteringen af medarbejdere til sygehuset, siger Erland Pedersen, der er ledende overlæge på Anæstesiologisk Afdeling.
Ombygningen, der startede tilbage i november, har også medført, at billeder og lyd fra operationer nu kan transmitteres til brug for faglig rådgivning og undervisning.
Der er desuden etableret et helt nyt konferencerum i tæt forbindelse med de nye operationsstuer, og operationsgangen har fået nye rum til patientsamtaler.
Under hele ombygningsperioden har operationsgangen fungeret på fuld kraft.

Publiceret 23 June 2009 06:15