Roskilde Sygehus er taber i ny sygehusplan

Et lille flertal i Regionsrådet vedtog på et møde d. 18. juni 2009 et nyt forslag til en sygehusplan for Region Sjælland. Denne plan indebærer, at der skal bygges et stort hovedsygehus, der skal rumme alle store og tunge specialer på Sjælland. Da Sundhedsstyrelsens krav er, at dette hovedsygehus skal bygges sammen med et af de 4 akutsygehuse, vil dette nye store sygehus formentligt blive placeret i enten Holbæk, Køge, Slagelse eller Nykøbing F. Den nye sygehusplan åbner dog samtidig mulighed for at vælge en helt anden placering af det nye hovedsygehus, og dette vil så medføre, at et af de 4 akutsygehuse også skal flyttes til samme sted. Det blev overladt til det kommende Regionsråd at beslutte den endelige placering af det nye hovedsygehus. Under alle omstændigheder vil det nye forslag til en sygehusplan medføre, at de store tabere bliver sygehusene i Roskilde og Næstved. Disse 2 sygehuse var i den første sygehusplan udset til at rumme alle store og tunge specialer og derfor bliver de to sygehuse også tabere i den nye plan.Den planlagte udbygning af Roskilde Sygehus som "det store hjertehospital " er hermed stillet i bero. I stedet kan Roskilde Sygehus nu se frem til en halvering af sengepladserne i takt med, at de nuværende specialer bliver flyttet til det kommende hovedsygehus. Jeg er meget overrasket over, at 2 af Regionsrådets medlemmer, som samtidig er medlemmer af Roskilde Byråd, støttede den nye sygehusplan vel vidende, at det betyder en kraftig neddrosling af Roskilde Sygehus. Men det bliver selvfølgelig deres egen opgave at forklare dette overfor Roskildes borgere. Den konservative gruppe havde helst set, at Regionsrådet havde fastholdt den første sygehusplan, men rådet var meget uenige om denne plan, så vi forsøgte at stille et ændringsforslag med opfordring til at indlede et tættere samarbejde mellem Region Sjælland og Region Hovedstaden på tværs af regionsgrænsen. Den konservative gruppe har nemlig den holdning, at strukturen og afstandene på Sjælland gør, at der kan og bør laves en samlet sygehusplan for hele Sjælland, altså for de to regioner under ét og det er naturligvis ikke vores opfattelse, at alle store specialer skal flyttes til København. De kan lige så vel placeres i Roskilde og Næstved. Desværre blev også det konservative ændringsforslag nedstemt. Selve placeringen af det kommende hovedsygehus er som nævnt udskudt til afgørelse i det nye Regionsråd. Derfor vil jeg på det kraftigste opfordre til, at Roskildes borgere ved det kommende regionsvalg vælger politikere, som vil varetage Roskildes interesser hele vejen igennem og ikke politikere, som lover ét før valget og stemmer noget andet ved afstemningerne i Regionsrådet. Anna Skov Hansen Medlem af Regionsråd Sjælland.

Publiceret 23 June 2009 03:00