Mange SP-milliarder er på vej ud i forbrug blandt SP-opsparerne, og forbruget skal være med til atter at få gang i dansk økonomi. (Foto: Kehlet).

Mange SP-milliarder er på vej ud i forbrug blandt SP-opsparerne, og forbruget skal være med til atter at få gang i dansk økonomi. (Foto: Kehlet).

SP er på alles læber

Af
Per Møller

Alle taler om "SP" i denne tid, hvor rigtig mange vælger at hæve deres SP-midler, selvom de ikke har nået pensionsalderen.
Fra 1998-2003 betalte du 1 procent af din bruttoløn til en personlig konto i den Særlige Pensionsopsparing. SP blev oprindelig oprettet under navnet Den Midlertidige Pensionsordning i 1998, og de opkrævede beløb blev indsat på individuelle konti hos ATP og kunne hæves, når kontohaveren nåede folkepensionsalderen.
I 1999 blev SP gjort permanent, og de opkrævede bidrag blev omfordelt i forhold, så alle fik lige meget ind på kontoen uanset indkomst.
Kun omfanget af beskæftigelse havde betydning for beløbets størrelse. Dette omfordelingselement blev afskaffet i 2002.
Bidragsbetalingerne blev suspenderet i 2004, og i år har et flertal i Folketinget så indgået en politisk aftale om, at det er muligt at hæve sine SP-midler, selvom man ikke har nået pensionsalderen.
Midlerne kan hæves fra 1. juni til 31. december 2009.
Hvis man lader pengene stå, får man dem udbetalt i rater over 10 år, når man bliver folkepensionist.
Hvis man derimod vælger at få sin SP udbetalt - her er måske til totalfornyelse af garderoben, nye møbler eller andet godt! - skal der betales skat af beløbet.
Afgiften er 35 procent af de første 15.000 kroner og 50 procent af resten. (Kilde: ATP).

Publiceret 23 June 2009 06:15