Nu starter forsøget med bilfrit torv i Køge. (Foto: Jørgen Chr. Jørgensen)

Nu starter forsøget med bilfrit torv i Køge. (Foto: Jørgen Chr. Jørgensen)

Første bilfri lørdag på Køge Torv

Lørdag den 27. juni er det første dag med bilfrit torv i Køge i den nye forsøgsperiode, der omfatter hele skolernes sommerferie.

Af
Martin Rasmussen

BILFRIT TORV: På lørdage fra 27. juni til 8. august bliver trafikken i det centrale Køge på fodgængernes præmisser som led i et nyt forsøg med Bilfrit Torv.
Alle handlende, turister, cafégæster og beboere får dermed plads til at færdes frit på Torvet og de omkringliggende gader.
Udover en hyggeligere atmosfære er det hensigten, at det skal få flere til at opholde sig længere tid i Køge bymidte.
Det bilfri område omfatter hele Brogade, Nyportstræde syd for Skt. Gertrudsstræde og Vestergade ind til Rebslagergade.
Forsøget gennemføres i praksis ved, at hele området bliver omdøbt til gågadezone i tidsrummet fra kl. 8.00 til kl. 15.00.
Gågadezone kendes fra blandt andet Nørregade. Der opsættes skilte med indkørselsforbud fra Vestergade og Nyportstræde.
Ved indkørslen til Brogade opsættes skilt med gågade start.
Det er kun fra Brogade, at der bliver adgang for beboer- og varekørsel. Køge Kommune har udarbejdet et kort over alternative parkeringspladser i bymidten.
På parkeringspladserne findes også handicappladser. Derudover vil servicebussen 856 køre til og fra Torvet i hele perioden, så alle har mulighed for at komme til bymidten.
Køge Kommune følger forsøget med Bilfrit Torv nøje, så der efter hver lørdag er mulighed for at korrigere forsøget.
Teknisk Forvaltning vil blandt andet holde særligt øje med om skiltningen overholdes, om der er uhensigtsmæssig trafik og parkering i gaderne rundt om det bilfri område, om parkeringspladser i området bliver overfyldte, og om Torvegaderne bliver flittigt benyttet af mange fodgængere.
Køge Kommune vil også meget gerne høre, hvordan byens borgere, handlende og forretninger oplever forsøget med Bilfrit Torv.
Kommentarer kan sendes til Plan- og Trafikafdelingen på mail tf@koege.dk , og vil indgå i den efterfølgende evaluering af erfaringerne med Bilfrit Torv.

Publiceret 24 June 2009 06:15