Frivilligt socialt arbejde skal belønnes

Af
Per Møller

Byrådet i Solrød kommune har vedtaget at hædre det frivillige sociale arbejde ved uddeling af en årlig Frivillighedspris.
Frivillighedsprisen gives som påskønnelse af en person, en forening, organisation eller institution, der har gjort en særlig indsats for det frivillige sociale arbejde i Solrød kommune.
Formålet med frivillighedsprisen er at fremme det frivillige sociale engagement, markere og anerkende det sociale engagement frivillige bidrager med samt synliggøre og skabe opmærksomhed omkring de frivillige i samfundet til inspiration for andre.
Prisen er på 7.000 kr. og vil blive uddelt ved en årlig tilbagevendende Frivillighedsaften.
Med prisen følger en lille erindringsgave og et diplom. Modtager af prisen kan være en frivillig organisation eller enkeltperson som har fremmet samarbejdet blandt frivillige, styrket livskvalitet og trivsel for en gruppe mennesker, iværksat nyskabende aktiviteter med frivillige og/eller har været et positivt eksempel til efterlevelse for andre frivillige eller frivillige organisationer.
Enhver borger, forening, organisation og institution der er hjemmehørende i Solrød kommune kan indstilles/indstille til frivillighedsprisen.
Indstilling sker på skema, som kan hentes på www.solrod.dk.
Indstillingsskemaet skal være Solrød kommune i hænde senest den 31. august.

Publiceret 24 June 2009 17:15