(Arkivfoto: JCJ).

(Arkivfoto: JCJ).

Byrådet dropper udvidelse af STC

Socialdemokraterne og Venstre vil ikke længere udvide transportcentret hen over Ølbyvej.

Af
Martin Rasmussen

UDVIDELSE: Den planlagte udvidelse af Skandinavisk Transport Center er droppet, efter at byrådets to store partier, Socialdemokraterne og Venstre, er vendt på en tallerken og nu er enig med de små partier i, at erhvervsområdet ikke skal udvides mod vest hen over Ølbyvej.
Modstanden mod planerne har også været udbredt i lokalområdet, og ifølge borgmester Marie Stærke er det dels den massive modstand, dels beregninger på rentabiliteten i planerne, som nu betyder, at man ændrer holdning.
Hun forklarer, at beregninger viser, at omfattende udgifter i forbindelse med især den nødvendige omlægning af Ølbyvej vil betyde, at det i virkeligheden næppe vil kunne betale sig at udlægge området til erhvervsarealer.
Det ændrer dog ikke på, at der mangler erhvervsjord i Køge Kommune, og derfor retter byrådet nu blikket syd- og vestpå.
Det område på 39 hektar ved Bjæverskov, som allerede er udlagt til erhvervsområde, har højeste prioritet.
Her gælder det dog, at området er udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedsbehov - altså tungt forurenende virksomheder - og det skal ændres, hvis området skal blive en slags sekundært transportcenter.
En ændring forudsætter dog godkendelse hos højere myndigheder, lige som det i praksis vil være op til de endelige forhandlinger om den nye kommuneplan i efteråret, hvilken kurs Køge Kommune vælger for at imødekomme fremtidens behov for erhvervsjord.
Venstres gruppeformand og spidskandidat til kommunalvalget, Hans Erik Jensen, forklarer om kursskiftet, at man har lyttet til indsigelserne, lige som han finder, at der er god fornuft i den mindretalsudtalelse, der blev vedtaget i forbindelse med byrådsmødet i april, hvor en række partier peger på mulighederne for at brede erhvervsudviklingen ud til andre områder langs Syd- og Vestmotorvejen.

Publiceret 26 June 2009 10:00