Viby Ådal.

Viby Ådal.

For få naturperler i Roskilde Syd

Danmarks Naturfredningsforening i Roskilde Kommune har udgivet en flot folder med anvisning af 19 naturperler i Roskilde Kommune. Perlerne er udvalgt efter naturens kvalitet og efter muligheden for adgang til at opleve naturperlen. I den sydlige del af Roskilde Kommune er der i folderen kun udpeget 2 naturperler nemlig Ramsødalen og Snoldelev Mose. At de to perler i det hele taget kan udpeges skyldes en ihærdig indsats af kompetente ildsjæle i den tidligere lokalkomite for Danmarks Naturfredningforening (DN-Ramsø) i Ramsø Kommune. Komiteen var hovedkraft for fredningen af Snoldelev Mose i 1978 og Ramsødalen i 2001. Snoldelev Mose var truet af en motorvej og derfor kunne en frivillig fredning hurtig gennemføres. Et vigtigt resultat af fredningen var at der blev givet adgang til at færdes ad markvejen ned til mosen og rundt langs søens bred. Den langvarige fredningssag for den store Ramsødal blev gennemført for at sikre det unikke område for forurening og tilgroning og for at give mulighed for at færdes gennem dalens mangfoldige natur. Ramsødalens markante gravhøje vidner om en betydelig kultur i oldtiden. Det var forfatteren Martin A. Hansen opmærksom på da han kaldte dalen for Gudernes Stræde. Martin A. Hansens søn, Hans Ole Hansen, der er stifter af Lejre Forsøgscenter skriver i marts i år om Gudernes Stræde: "Strækningen er karakteriseret ved en enestående natur med vådområder, moser, enge, mark og skov med Ramsødalen som repræsentant for det hele". I dag arbejdes der ihærdigt for at åbne Gudernes Stræde som en natursti der strækker sig fra Køge Bugt til Vellerup Vig ved Isefjorden. Fredningens stisystem i Ramsødalen er en væsentlig del af Gudernes Stræde. Men det lykkedes ikke ved fredningen af Ramsødalen at få knyttet det svage led i sti-kæden. I dag mangler der et stykke sti syd for den genskabte Ramsø. En overlevende arbejdsgruppe fra DN-Ramsø har i maj i år indsendt en ansøgning til miljøministerens 12 millioner kroners pulje til "afmærkede ruter i naturen" om at få etableret det manglende stistykke ved Ramsøen. I den tidligere Ramsø Kommune nu den sydlige del af Roskilde Kommune findes flere naturperler. Viby Ådal fra Viby by til Birkevad og Syv Holme Mose der nord for Viby strækker sig gennem et markant dalstrøg til Ørsted landsby er vigtige steder for natur i Roskilde Kommunes sydlige del, men det er vanskeligt at komme til at opleve naturen i områderne. Ligesom Ramsøen blev genoprettet efter ansøgning fra den gamle DN-Ramsø er der flere ødelagte naturområder i Gl. Ramsø der kan genoprettes. De få naturperler der nævnes i den sydlige del af Roskilde Kommune i den nye Naturperlefolder viser at der her er behov for opbakning til arbejdet med at skabe mere natur og naturoplevelser i området. Her kan den nye Roskilde Kommune deltage med aktiv støtte til ansøgningen til den danske stat om etablering af en sti syd for den nye Ramsø. Ole Hindsbo Truelestrupvejen 7 Viby Sjælland.

Publiceret 26 June 2009 03:00