Borgmester René Tuekær, Faxe kommune. (Pressefoto).

Borgmester René Tuekær, Faxe kommune. (Pressefoto).

Forlig mellem AOF Øst og Faxe kommune

Af
Per Møller

Faxe kommune har indgået forlig med AOF Øst vedrørende kommunens betaling for brug af kurset "Online".
Forliget indebærer, at Faxe kommune betaler 475.000,00 kroner til AOF Øst for en fuld og endelig afgørelse af sagen.
AOF Øst hæver dermed den verserende retssag og ingen af parterne kan herefter rejse krav mod hinanden vedrørende kurset "Online".
- Jeg er glad for, at vi nu har indgået et forlig", fortæller borgmester René Tuekær og fortsætter:
- Det er meget positivt at vi er blevet enige, og at sagen dermed er afsluttet.
Forliget bliver indgået, fordi samarbejdet mellem den daværende Haslev kommune og AOF Øst primært har været baseret på mundtlige aftaler, og der derfor hersker tvivl om aftalens indhold.
Særligt er der tvivl om betingelserne for at opsige aftalen og om forpligtelserne i en given opsigelsesperiode.
Generelt gælder, at parternes forpligtelser fortsætter uændret i en given opsigelsesperiode, og det må derfor ventes, at der skal ydes en betaling også i opsigelsesperioden.
Faxe kommune har derfor, efter samråd med kommunens advokat, valgt at indgå et forlig.

Publiceret 26 June 2009 09:00