(Foto: JCJ).

(Foto: JCJ).

Køge-Egnens Renseanlæg fik bøde for vandforurening

For overtrædelse af straffeloven i vandforureningssagen i Køge

Af
Per Møller

Retten i Ringsted har i dag den 26. juni 2009 pålagt Køge-Egnens Renseanlæg en bøde på 50.000 kr. i den sag, som Midt- og Vestsjællands Politi har rejst mod Køge-Egnens Renseanlæg omkring vandforureningen i det nordlige i Køge i januar 2007.
- Vi er glade for, at retten afviser, at nogle medarbejdere bevidst eller uagtsomt har været årsag til forureningen. Vi er også tilfredse med, at retten afviser, der har været tale om uhensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse, forkert afmærkning eller dårlig instruktion til medarbejderne. Bøden gives alene som følge af to forhold, nemlig at der skulle være reageret for sent den 14. januar 2007, og at en kontraventil skulle være stoppet, siger bestyrelsesformand for Køge-Egnens Renseanlæg, Lene Andersen, som fortsætter:
- Vi har derfor besluttet efter rådgivning fra vores advokater at få landsrettens vurdering af disse to spørgsmål. Vi mener fortsat, at Køge-Egnens Renseanlæg bør frifindes – også for disse to kritikpunkter - og er af den opfattelse, at sagen bør prøves ved Landsretten. Vi vil gerne sikre os, at alle oplysninger i sagen er vurderet på det rigtige grundlag.

Berørte af sagen

- Vi er den dag i dag meget berørte af sagen. Det er dybt beklageligt, at så mange borgere blev syge under forureningen. Køge-Egnens Renseanlæg påtog sig allerede i 2007 erstatningspligten, og alle, som har opfyldt erstatningsbetingelserne, har fået udbetalt erstatning. Straffesagen har ingen betydning for dette, slutter Lene Andersen.
Køge-Egnens Renseanlæg har siden forureningen i 2007 sikret, at Køge-Egnens Renseanlæg er et af Danmarks sikreste anlæg.
Blandt andet blev renseanlægget ISO 14001-certificeret i 2008.

Publiceret 26 June 2009 13:00