Fælles bøjleklinikker

Grønt lys til det videre arbejde med de øvrige Vestegnskommuner

Hvidovre Avis kunne i sidste uge berette om, at der alle steder i Danmark i stigende grad opleves vanskeligheder med rekruttering af specialtandlæger samt øvrigt personale til varetagelse af den kommunale tandregulering. Også i Hvidovre Kommune har man disse problemer.

Af
oashvidovreavis.dk

Kommunalbestyrelsen har derfor nu - ganske som forventet - godkendt en beslutning om, at indgå i et samarbejde med de øvrige Vestegnskommuner samt Tårnby og Dragør om fælles tandretningsklinikker. Det er planen, at den ene af to store nye fælles klinikker, skal placeres i Hvidovre mens den anden skal ligge i Albertslund, så de begge kan nås fra S-togsnettet. Det er udgangspunktet, at det med to store fælles klinikker, vil blive lettere at rekruttere de eftertragtede specialtandlæger. Kommunalbestyrelsen er lovmæssigt forpligtet til at tilbyde alle unge under 18 år med bopæl i kommunen vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje, herunder også tandregulering. I øjeblikket har Hvidovre ikke ansat en specialtandlæge, men benytter i stedet en ekstern konsulent. Klinikken i Hvidovre vil komme til at ligge på enten Enghøj- eller Engstrandskolen.

Publiceret 29 June 2009 15:32