(Colourbox).

(Colourbox).

Handicaptoilet i Solgårdsparken forbedres

Af
Per Møller

Stevns kommune har givet 20.000 kroner til udbedring og modernisering af handicaptoilettet i Solgårdsparken.
Forholdende ved det nuværende toilet lever ikke længere op til handicapkravene, og det er derfor nødvendigt bl.a. at udbedre adgangsforholdene til toilettet - herunder niveaufri adgang og bredden på døren.
På nuværende tidspunkt er toilettet utilgængeligt for kørestolsbrugere netop på grund af de høje trin og den smalle dørbredde.

Se også www.stevns.dk .

Publiceret 29 June 2009 06:15