Nu kommer der mere lys på pladsen foran apoteket og grillbaren.

Nu kommer der mere lys på pladsen foran apoteket og grillbaren.

Lys på forårsruller og hovedpinetabletter

Ejendommen på hjørnet af Køgevej og Hvidovrevej trænger til nyt lys og varme

Hvidovre Kommune ejer en del af ejendommen Hvidovrevej 432-436.

Af
oashvidovreavis.dk

Ejendommen ejes sammen med Chin Wong Yau (Wong's Grill), og Netto A/S. Ifølge vedtægterne for ejerforeningen påhviler der medlemmerne en fælles vedligeholdelsespligt, og udgiftsfordeling sker efter fordelingstal i forhold til hvor stor en del af ejendommen man ejer.. Ejendomsadministrationen har i forbindelse med fremlæggelse af ejerforeningens budget oplyst, at det er nødvendigt at udskifte ejendommens gasfyr, ekspansionsbeholder og vandbeholder. Den byggetekniske rådgiver vurderer, at udskiftningen af gaskedel og varmevandsbeholder vil medføre en årlig besparelse på vand og brændsel på ca. 75.000 kr. årligt, og at udskiftningen således vil have tjent sig selv ind på ca. 4 år. Ejendomsadministrationen kontaktede den 6. maj 2009 telefonisk borgmesterkontoret med anmodning om godkendelse af hurtigst muligt at kunne påbegynde udskiftning af varmeforsyningsanlægget, idet udskiftning er uopsættelig som følge af slid og ælde, og anlægget vurderes at kunne bryde sammen når som helst. Endvidere har ejendomsadministrator i forbindelse med forelæggelsen af budgettet oplyst, at det er nødvendigt at udskifte og renovere vindfanget på Frihedens Apotek. Renoveringen af vindfanget er et ønske, som apoteket har fremsat gennem en årrække, idet vindfanget er gammelt og slidt og giver anledning til træk i vinterhalvåret. Dørene er ødelagte som følge af gentagne indbrud. Endelig har ejendomsadministrationen anmodet om udskiftning og udvidelse af den udvendige belysning ved både apotek og grill, idet området opleves meget mørkt og utrygt. Bedre belysning vurderes også at ville få en positiv effekt på antallet af indbrud. Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde i sidste uge de nødvendige vedligeholdelsesarbejder. Kommunens udgift bliver i alt på 351.218 kr.

Publiceret 29 June 2009 15:32