Finn Sørensen - med lidt nostalgi fra Hvidovre.

Finn Sørensen - med lidt nostalgi fra Hvidovre.

Minder om mit Hvidovre

Nostalgiske barndomsminder af Finn Sørensen

Som tidligere Hvidovreborger kommer minderne om min barndomsby ofte i erindring, og jeg ønsker nu gerne kontakt med personer, som har kendt mig fra min barndom og ungdom.

Jeg blev født 8. august 1941 på fødeklinikken på hjørnet af Martinsvej og Svineryggen på Frederiksberg. Jeg er opvokset i Hvidovres nordlige del. Mine forældre boede på Hvidovrevej 88, og jeg begyndte min skolegang i 1948 på Holmegårdsskolen. Skolens inspektør var Svend Aage Olsen, viceskoleinspektør var Axel Møllehave (far til den navnkundige Johannes Møllehave), og Johannes Møllehaves mor var også lærer på skolen. Johannes Møllehave boede en overgang i sin studentertid på Neergårds Allé. Min barndom var meget nostalgisk, som barn var jeg med til at hente mælk på Spurvegården, det er der den nuværende boligbebyggelse ¿Spurvegården¿ nu ligger. Dér, hvor boligområdet Rosenhøj nu ligger, var der kolonihaver og på hjørnet ved Allingvej plads til cirkustelte om sommeren. Min far var Søren Peter Sørensen, og har boet i Hvidovre siden 1917 indtil sin død i 2006. Han var ansat ved politiet indtil 1947, hvor han bl.a. arbejdede sammen med tidligere kommunalbestyrelsesmedlem Herluf Rasmussen. Efter arbejdet ved politiet blev han ansat ved Københavns Kommune, hvor han var, indtil han blev pensioneret. Min farfar købte grund på det daværende Høgevej (nuværende Idrætsvej) i 1912. Han var flyttet fra det mørke Vesterbro efter at have bygget et lille hus på grunden. Huset på Idrætsvej overtog jeg efter min farmor, og boede der fra 1962 til 1974. Min farfar var født i Høsterkøb i Nordsjælland, hvor hans slægt kan føres tilbage til 1740. Han var en af de første taxavognmænd i København og fik sin første drosche en Opel i netop 1912. Min mor stammede fra Hjørring, hvor jeg også tilbragte mine skoleferier hos mine bedsteforældre. Allerede i 1958 blev jeg ansat ved postvæsenet i Hvidovre. I 1965 uddannede jeg mig til overpakmester ved det daværende Omkarteringspostkontor. I tresserne og halvfjerdserne fulgte jeg HIF¿s fodboldkampe både på hjemme- og udebane, hvor jeg bl.a. andet var sammen med Hvidovre Avis¿ chefredaktør igennem mange år, Niels Erik Madsen. I 1974 rejste jeg til Aalborg, hvor jeg gjorde tjeneste i et år. Jeg boede i Nørresundby, indtil jeg rejste tilbage til Sjælland. Jeg købte hus i Ølby Lyng ved Køge, og blev ansat ved postvæsenet i Køge i 1975. Senere blev jeg postbestyrer ved en af landets største postekspeditioner, nemlig Solrød Strand, hvor jeg var leder fra 1983-87. Derefter var jeg postvagtmester i Københavns Postterminal, indtil jeg blev pensioneret i 1991. I år 2000 bosatte jeg mig i Skælskør, hvor jeg bor nu. Troende, men... Som pensionist har jeg været optaget af at gøre kristendommen kendt. Jeg har egentlig altid været et troende menneske, men i 1976 brød jeg med folkekirken. Som ung ville jeg helst have studeret teologi frem for at være ansat i postvæsenet. Jeg ville være højskolelærer eller journalist, men det blev altså postvæsenet, der ¿vandt¿. Min onkel var en højt estimeret dr. theol. og universitetslærer. Nu har jeg skrevet to bøger om kristendommen (en e-bog og en trykt bog, der handler om kunst og kristendom som kan lånes på biblioteket). Jeg har også skrevet nogle digtsamlinger på www.digte.dk (under forfatterpseudonymet Olivera). Jeg er meget begejstret for Søren Kierkegaards syn på kristendommen, og har den samme euforiske indgangsvinkel til kristendommen, som han havde. Nu ønsker jeg at fremkalde mindet om de nostalgiske tider i Hvidovre. Finn Sørensen Fjordvænget 5, 4230 Skælskør, tlf. 58 19 18 48.

Publiceret 29 June 2009 15:32