Ena Christiansen, ny FIH-formand.

Ena Christiansen, ny FIH-formand.

Mistillidsvotum og ny FIH-bestyrelse

Stort foreningsfremmøde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde

En stor kreds af idrætsforeninger i Hvidovre har været utilfredse med den måde sidste repræsentantskabsmøde i FIH (Fællesidrætsrepræsentationen) blev afviklet på, og især omkring udpegningen af ny formand, som man fandt i strid med lovene.

Af
nemhvidovreavis.dk

Det var baggrunden for indkaldelsen til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde sidste torsdag aften, hvor der var noget nær rekordfremmøde, idet ikke færre end 44 lokale stemmeberettigede foreninger gav møde. Afstemningen gik markant imod den siddende bestyrelse, der i realiteten fik et mistillidsvotum, idet 29 udtrykte kritik og stemte for en ny bestyrelse, mens 13 stemte imod. I alt blev der afgivet 42 stemmer og 2 blanke. - Vor kritik gik først og fremmest på det tidligere formandsvalg og de mangende fremadrettede perspektiver og aktivitet i bestyrelsesarbejdet, siger Jan Friis fra FC Hvidovre. - Men vi havde da gerne set, at nogle fra den gamle bestyrelse ville fortsætte. Men efter afstemningen valgte de altså at gå, bortset fra kassereren Birgit Riedel, der også fik genvalg til bestyrelsen. Ikke uventet blev Ena Christiansen, EIC Gymnastik, valgt til ny formand for 1 år. Til bestyrelsen valgtes for 2 år, Mette Schiønnemann, Hv. Gymnastik af 1937, Jakob Juul Rasmussen, Hv. Atletik & Motion samt Poul Erik Bøjstrup, Roklubben. For 1 år valgtes Jan Friis, FC Hvidovre og Erik Pedersen, HIF fodbold Suppleanter blev Allan Petersen, HBC og Per Arild, senioridræt. - Jeg tror, vi nu har fået en stærk og handlekraftig bestyrelse som kan arbejde for sporten i Hvidovre de kommende år, slutter Jan Friis.

Publiceret 29 June 2009 15:32