Fra venstre Advokat Thorkild Meiner-Jensen - Frank Olsen , Dong - Christina Grumstrup Sørensen, Vice President, Erik Frølund-Thomsen formand HVL - Erik Christiansen næstformand HVL.

Fra venstre Advokat Thorkild Meiner-Jensen - Frank Olsen , Dong - Christina Grumstrup Sørensen, Vice President, Erik Frølund-Thomsen formand HVL - Erik Christiansen næstformand HVL.

Vindmølleandele snart klar til salg

I sidste uge kunne Hvidovre Vindmøllelaug underskrive aftalen med Dong Energy om køb af den ønskede vindmølle ved Avedøre Holme.

- Aftalen har været lang tid undervejs og der har været mange ordvekslinger mellem forhandleren hos Dong Energy og bestyrelsen, fortæller formand Erik Frølund Thomsen. - På et tidspunkt virkede det som om, at en løsning lå meget langt borte, men en præcis udmelding fra bestyrelsen fik forhandlingerne til at gå i den ønskede retning, så der nu ligger et godt grundlag for de kommende andelshavere og prisen på en andel kom ned på 4.995 kroner. Prisen for selve møllen inklusive byggerenter frem til 1. november er 52.1 millioner kroner. Aftalen betyder også, at vi nu langt om længe kan komme i gang med at sælge projektet til borgerne, erhvervslivet og de ansatte i Hvidovre. Vi er netop gået i gang med at trykke en informationsfolder, som skal omdeles til alle husstande i Hvidovre... Tegningsmaterialet er også ved at blive færdiggjort med et udtræk af beregningerne fra Dong Energy og Danmarks Vindmølleforening. Så snart det ligger klart, skal det også trykkes og forhåndstegningerne kan udskiftes med en rigtig kontrakt. Frølund giver også udtryk for, at bestyrelsen i Hvidovre Vindmøllelaug er meget glad for det opnåede resultat og at man er lettede over, at Dong Energy gav de ønskede indrømmelser i prisen. Nu skal projektet præsenteres via folderen således at Hvidovres borgere og erhvervsliv kan nå at udnytte fortrinsretten til andelene.

Publiceret 29 June 2009 15:32