Budgetgyser endte godt

Af NIELS ULSING:

Ved genåbningen af budget 2009, har borgerne i Hvidovre været vidne til en historie der startede som en frygtelig gyser og gav anledning til avisoverskrifter som ¿blodbad¿, ¿der må skæres helt ind til benet¿ mm., men som heldigvis endte noget mere fredeligt.

En historie som embedsmænd og politikere efter min opfattelse bør lære af. Når der fremover offentliggøres budgetredegørelser/-vurderinger bør det fremgå med al tydelighed, hvordan den økonomiske situation er, hvilket for mig betyder, at det skal fremgå klart for pressen og borgerne, hvordan budgettet kan udvikle sig både i negativ og positiv retning. Det aktuelle forløb startede med udmeldingen om en overskridelse af budget 2009 på 73 mio. heraf 35 mio., som en overskridelse af, den af regeringen fastlagte serviceramme (= hvilket serviceniveau vi må have i Hvidovre Kommune). Isoleret set er det oplagt, at sådanne udmeldinger skaber panik og voldsomme overskrifter, men hvis det havde været mere tydeligt, hvad de voldsomme beløb dækkede over, hvad der ville blive kompenseret, hvad den reelle overskridelse af servicerammen ville blive og at der endnu ikke havde været tale om politisk behandling, ja, så havde vi nok fået et mere roligt forløb og færre frustrationer. Det reelle problem har hele tiden været en formodet overskridelse af servicerammen på 17 mio., og hvorfor så det? Af de 73 mio., er de 38 mio. uden for servicerammen, og bliver kompenseret via en budgetgaranti fra staten. Der er nemlig tale om udgifter som følge af en lovgivning, som kommunen ikke kan gøre meget ved, typisk lovgivning, der regulerer overførselsindkomster. Med andre ord er de 38 mio. i overskridelse ikke det store problem for kommunen. Tilbage er så de 35 mio., der har med servicerammen at gøre. De 18 mio. af de 35 er kommet med, fordi budget 2009 har indbygget en såkaldt ¿buffer¿ i forhold til servicerammen. Det vil sige, at vi kan have en merudgift på 18 mio. uden at komme i karambolage med servicerammen. Tilbage er så de 17 mio., som vil være en direkte overskridelse, og som regeringen ville straffe os for ved at fjerne 34 mio. fra næste Bloktilskud. Den straf, som regeringen og DF har besluttet og indføjet i Finansloven, er nok det tydeligste tegn på, at det er regeringen og DF, som vil bestemme hvilket serviceniveau, der må være i kommunerne. Det er den største trussel mod det kommunale selvstyre. Vi stod altså med den udfordring, at vi skulle finde 17 mio. på kommunens driftsudgifter (serviceniveau). Til den opgave havde vi først et sparekatalog på 35 mio., som efter politisk drøftelse, blev ændret til et sparekatalog på 17 mio. Dette sparekatalog indeholdt forslag, som for SF var helt uacceptable, nemlig rammebesparelser på ældreområdet, på skoleområdet og daginstitutionsområdet, hvilket jeg ikke på noget tidspunkt lagde skjul på. Jeg argumenterede vedholdende for at afvente resultatet af forhandlingerne mellem regeringen og KL, som efter min opfattelse måtte medføre kompensation til kommunerne på grund af stigende udgifter på det specialiserede social- og skoleområde. Hvidovre fik da også 6,6 mio. på socialområdet, men desværre ikke en krone på skoleområdet. De 6,6 mio. gjorde, at vi kunne ¿nøjes¿ med at finde besparelser på 11 mio., og det var der bred politisk enighed om, således at budgetgyseren endte med at blive en helt anden historie. Der er helt bestemt besparelser, som SF gerne ville være foruden, men set i sammenhæng med, hvad der var lagt op til, er det et godt resultat, hvor vi undgår besparelser på ældreområdet, daginstitutions- og skoleområdet, som ville have medført klare serviceforringelser. Niels Ulsing, kommunal- bestyrelsemedlem for SF Hvidovre

Publiceret 29 June 2009 15:32