Skandaløs dom i vandforureningssagen

Midt i et valgår faldt der en foreløbig dom i vandforureningssagen i det nordlige Køge.
Vandsagen handler om, at 27 kubikmeter forurenet vand mellem fredag den 12. januar 2007 og mandag den 15. januar 2007 løb baglæns fra Køge-egnens renseanlæg tilbage til Lyngens vandværk og ud i 7.000 borgeres vandhaner i den nordlige del af Køge.
Roskilde ret som behandlede sagen i Ringsted frikendte fredag den 26. juni 2009 Køge-Egnens Renseanlæg for at bryde straffeloven, hvor flere end 200 mennesker blev syge af vandet, og nogle få døjer fortsat med følgevirkninger.
Det er både til at le – men især græde over at retten gav Renseanlægget en bøde på 50.000 kroner samt at den skulle betale det halve af sagens omkostninger.
Man kan stille spørgsmålet hvad denne bøde skulle dække over, hvis der ikke er sket noget ulovligt ?
Flere personer går i dag – mere end 2 år efter med alvorlige eftervirkninger af at have drukket en cocktail bestående af urin, menneskeafføring og spildevand.
I hvert fald havde en enkelt person så alvorlige bivírkninger at vedkommende afgik ved døden.
Ganske vist kan man ikke bevise at han døde af vandforureningen, men nogle læger har givet udtryk for at det ikke var den mest sundhedsvirkende drik, de implicerede indtog og derfor kan det sagtens have bevirket indflydelse på dødsfaldet.
Ingen tvivl om at rettens afgørelse desværre vækker glæde hos de lokale politikere og embedsmænd og – kvinder i Køge.
Ingen har været deres ansvar bevidst – men pakket deres undskyldninger ind i bomuld og vat, så rettens afgørelse desværre faldt ud til politikernes og embedsfolkenes forklaringer i stedet for borgernes lidelser.
En repræsentant fra Køge byråd, Lene Andersen fra Socialdemokratiet gav i TV2 Lorry udtryk for glæde over dommen!
Men vi befinder os i et valgår – og derfor kan man måske regne med at vi får et politisk overblik over, hvad de enkelte kandidater til efterårets kommunevalg mener om dommen.
Selv om der i høj grad har manglet politisk indsigt fra de folkevalgte politikere i de sidste 2 år.
Man skulle ellers tro at vore politikere var interesseret i at hjælpe nogle af deres 7.000 vælgere som gennem de sidste par år har følt sig på Herrens mark siden de i weekenden først i januar 2007 fik lejlighed til at smage på Køge-Egnens Renseanlægs menu af urenset spillevand blandet med menneskeafføring og urin.
Disse mennesker er kun blevet mødt med tavshed fra deres valgte politikere, der nu efter den skandaløse dom virker tilfredse med afgørelsen.
Lad os håbe at Rød Zone har flere kræfter tilbage og anker sagen, så retfærdigheden kan sejre.
Vi kan ganske vist hverken få den døde tilbage eller med et trylleslag få de syge gjort raske, men derfor kan vi vel godt forvente en retfærdig dom.

Publiceret 29 June 2009 13:00