Af Ole Adrian Sørensen

Af Ole Adrian Sørensen

Sommerferie og konsensus

Kommunalpolitikerne er nu gået på sommerferie. Der er ikke flere - officielle - møder før til august. Inden de mandag i sidste uge kunne skåle i et glas køligt hvidvin efter det ekstraordinære kommunalbestyrelsesmøde og ønske hinanden god ferie, havde de dog været igennem en endog særdeles travl periode. Første halvår i 2009 bød på et budgetskred på 73 mio. kr. - og det skulle dækkes ind. Det krævede en lang række møder - i såvel lukkede som åbne fora - og i forrige weekend var man så nået frem til at finde de nødvendige 11 mio. kr. ( ! ). Samtlige partier tilsluttede sig spareplanen - og konsensus og den gode feriestemning var reddet. Der er her tale om en helt særlig lokalpolitisk tallogik. Ganske vist lå 38 mio. kr. af budgetskreddet uden for servicerammen - og her kan man forvente en hel eller delvis kompensation, når de generelle tilskud skal reguleres. Men tilbage stod alligevel et beløb på 35 mio. kr. Lidt hjælp kom der i sidste øjeblik, da økonomiaftalen mellem KL og regeringen gav kommunen en tiltrængt håndsrækning til en værdi af små syv mio. kr. Da kommunalbestyrelsen godkendte spareplanen - af flere betegnet som en minimumsmodel - bar den generelle stemning da også præg af, at der er ganske kort tid til det kommende kommunalvalg! Bekymrende er vel et mildt og meget dårligt dækkende udtryk for dette faktum.. Hvidovre Avis kunne midt i maj måned skrive, at kommunens økonomiske sekretariat forventer, at de voldsomme merudgifter vil gå i arv til såvel 2010 som til de følgende år. Et kig i det foreløbige oplæg til de budgetdrøftelser som skal finde sted i løbet af sensommeren og efteråret viser da også, at der bliver brug for en stor og skarp barberkniv. Arbejdet er nemlig på ingen måde gjort færdigt med det netop vedtagne sparekatalog. Der skal barberes mange millioner før der er balance i de kommende budgetter. Tilbage står en forundring over, at man i kommunalbestyrelsen ikke allerede nu med en aktiv attitude forholder sig til disse tal, som forhåbentlig også er blevet læst af politikerne. Konsensus, god feriestemning og frygt for vælgerne er åbenbart vigtigere end parametre som modet til at træffe upopulære beslutninger og en realistisk tilgang til kommunens økonomiske situation. Men pyt. Solen skinner og badevandet har snart nået en acceptabel temperatur. God ferie kære politikere..

Publiceret 29 June 2009 15:32