Det er på denne strækning Holbækmotorvejen skal udvides.

Det er på denne strækning Holbækmotorvejen skal udvides.

Broarbejder sætter gang i motorvejsudvidelsen

Trafikanterne på Holbækmotorvejen kan følge med i motorvejsudvidelsen de næste fire år

Af
Jan Partoft

Vejdirektoratet har kørt maskiner og mandskab i stilling til udvidelsen af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Lindenborgvej vest for Roskilde. De første arbejder bliver udført på broen, hvor motorvejen krydser Københavnsvej. Det får betydning for trafikanterne, da der kommer en 80 km/t hastighedsbegrænsning på motorvejsstrækningen ved Københavnsvej. På selve Københavnsvej bliver der flyttet rundt på trafikken. Der kan stadig køres i begge retninger, men det kommer til at ske på skift mellem de to vejgrene. Det betyder også at man ikke kan komme på motorvejen i retning mod Holbæk.

Fire etaper

Arbejdet med udvidelsen af motorvejen bliver udført i fire etaper. Første etape er godt i gang, og den ligger i Fløng-Hedehusene på strækningen mellem Hedelandsvej og Kallerupvej. Anden etaper er mellem Hedelandsvej og Østre Ringvej. Det er den etape, der er sat i gang nu, med broarbejderne ved Københavnsvej. Til september er det arbejdet på strækningen mellem Østre Ringvej og Maglegårdsvej, der går i gang. Den sidste del af arbejdet sættes i gang til marts. Det er strækning mellem Maglegårdsvej og Lindenborgvej. Fælles for alle etaperne er, at de er planlagt færdig i september 2013. Motorvejen skal udvides fra fire til otte spor gennem Fløng. På den øvrige strækning bliver udvidelsen fra fire til seks spor. Udvidelsen sker på to forskellige måder. På strækningen mellem Københavnsvej og Ringstedvej sker udvidelsen asymetrisk. Det vil sige, at alle de nye spor bliver anlagt syd for den nuværende motorvej. På de øvrige stræninger bliver der anlagt nye spor på begge sider af den nuværende motorvej. Udvidelsen betyder også, at der bliver sat seks kilometer støjskærme op og motorvejen bliver forsynet med støjdæmpende asfalt på hele strækningen. Der er afsat 2,2 milliarder kroner på finansloven til udvidelsen af motorvejen syd om Roskilde.

Starten på motorvejsudvidelsen mellem Fløng og Roskilde vest kommer til at foregå i fire etaper. Til gengæld skal arbejderne være færdige samtidigt i september 2013.

Starten på motorvejsudvidelsen mellem Fløng og Roskilde vest kommer til at foregå i fire etaper. Til gengæld skal arbejderne være færdige samtidigt i september 2013.

I forbindelse med motorvejsudvidelsen kommer man til at se mange dynamiske færdselstavler, der skifter karakter efter behov.

I forbindelse med motorvejsudvidelsen kommer man til at se mange dynamiske færdselstavler, der skifter karakter efter behov.

Publiceret 30 June 2009 10:52