Borgmester Niels Hörup og rektor Bjarne Thams underskriver den nye samarbejdsaftale. (Foto: Privat).

Borgmester Niels Hörup og rektor Bjarne Thams underskriver den nye samarbejdsaftale. (Foto: Privat).

Ny samarbejdsaftale mellem Solrød kommune og Gymnasium

Af
Per Møller

Solrød borgmester Niels Hörup og rektor Bjarne Thams har underskrevet en ny samarbejdsaftale mellem Solrød kommune og Solrød Gymnasium.
Da Solrød Gymnasium blev bygget i 1979 var Roskilde Amtskommune bygherren, i samarbejde med Solrød kommune, som i tilknytning hertil opførte et folkebibliotek, der samtidig skulle fungere som gymnasiebibliotek.
Solrød kommune byggede samtidig to idrætshaller, der bl.a. skulle fungere som gymnasiets idrætsfaciliteter, og dem betalte amtskommunen 40 % af anlægsudgifterne til.
Samarbejdsvilkårene – og ikke mindst økonomien omkring dem – blev i 1979 nedskrevet i en detaljeret driftsaftale.
Efter 30 gode år er aftalen blevet genforhandlet, og på byrådets møde i juni blev den nye samarbejdsaftale godkendt.
Aftalen træder i kraft 1. juli 2009.

Publiceret 30 June 2009 12:15