Lis Levring (tv) bydes velkommen af sognepræst Lena Rafn. (Foto: Privat).

Lis Levring (tv) bydes velkommen af sognepræst Lena Rafn. (Foto: Privat).

Ny sognepræst i Borup og Kimmerslev sogne

Af
Per Møller

Borup og Kimmerslev sognes har fået ny hjælpepræst, Lis Levring. Ved indsættelserne i både Kimmerslev og Borup kirke fik Lis Levring sin ilddåb, i mere end én forstand.
Begge menigheder fik af Lis Levring et par gode prædikener og samtidig var der barnedåb i Borup kirke, hvor lille Rosa blev døbt
Efterfølgende var menighedsrådene vært ved et lille traktement i konfirmandstuen, hvor Lis Levring blev budt velkommen.
Ved samme lejlighed fik sognepræst Lena Rafn overrakt en ny alterdug til Borup kirke.
Alterdugen er broderet/kniplet af Alice Nielsen medlem af menighedsrådet i Kimmerslev sogn.

Publiceret 30 June 2009 16:15